"น็อต วรฤทธิ์" ขอโทษ "เขื่อน" ไม่มีเจตนาเหยียดเพศ

1,777