“คริส” เป็นห่วงหลังได้ยินข่าว “พลอย หอวัง” เลิก “พิชญ์”