“เจเจ” โต้อยู่ก่อนแต่ง “ต้าเหนิง” รับให้กำลังใจ “กัปตัน”

202