เช็กสเตตัส "ป้อง-แก้ว" ถ้าจะรีเทิร์นต้องไม่มีคำว่าเลิก!