“ยิ่งยง” ขอบคุณทุกกำลังใจ พร้อมอัพเดทความคืบหน้าคดี