“ทอย” ลั่นฝึกพัฒนาฝีมือเต็มที่ เมินถูกมองเป็นนักแสดงหน้าแข็ง

796