“แม็ค” ไม่เร่งรักครั้งใหม่ รับเฮิร์ทหนักจากรักครั้งก่อน