​​​​​​​“ริท” เล่าสภาพบ้านพัง จากมรสุมน้ำท่วมร้อยเอ็ด