“โอม ภวัต” ขอโทษที่ทำให้ผิดหวัง จะไม่กลับไปเป็นคนที่นิสัยไม่ดี สัญญาจะไม่ให้เกิดขึ้นอีก

โอม ภวัต ขอโทษที่ทำให้ผิดหวัง จะไม่กลับไปเป็นคนที่นิสัยไม่ดี สัญญาจะไม่ให้เกิดขึ้นอีก

ยังมี VDO ที่คุณสนใจอีก!

VDO ที่เกี่ยวข้อง

Comments