"โย ยศวดี" รับเลิกแฟนหนุ่มที่คบ 7 ปี พร้อมแขวนส้นสูงมานานแล้ว

647