"ปีเตอร์" ว่าไง ? "พลอย" ขายบ้านที่บอกจะเอาไว้ให้ลูก