"โบว์" แจงค่าเทอม "น้องมะลิ" แพง เผยรับงานเยอะ ดูตามความเหมาะสม