ความรู้สึกของ “ไอซ์ อามีนา” ที่มีต่อ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”