แหวน X daradaily จะมาทำอะไรนั้นติดตามเร็วๆนี้

164