“แจม” ยันรัก “จิ๊บ” ยังดีแม้เจอกันน้อย แจงเหตุยังไม่พร้อมแต่งงาน

1,866