​​​​​​​"ตี๋" รับทำบ้านใหม่ให้พ่อแม่ ปัดเป็นเรือนหอ

197