"เมย์ พิชญ์นาฏ" แจงเหตุไม่ถือหมอนงานบวช "เจ ชนาธิป"

235