“อเล็กซ์” แจงความสัมพันธ์ “มารีญา” เป็นเพียงเพื่อนสนิท