"คารีสา" ชี้แจงหลังถูกโยงเป็นคนที่ "แก้มบุ๋ม" ต่อว่า เพราะมาสนิท "ขุน ชานนท์" 

202

"คารีสา" ชี้แจงหลังถูกโยงเป็นคนที่ "แก้มบุ๋ม" ต่อว่า เพราะมาสนิท "ขุน ชานนท์"

ยังมี VDO ที่คุณสนใจอีก!

VDO ที่เกี่ยวข้อง

Comments