“ป้อน" แจงดึง “เกล้า น้ำพราว" เป็นผู้จัดฯ ชม "เต๋อ-ใหม่" เคมีเข้ากัน