“น้ำตาล” ปัดเป็นนักแสดงถูก "ต้อม รัชนีกร” โพสต์จวก