"โม อมีนา" รับมีปัญหากับแฟนสาว "พลอย" ตอบชัดเลิกหรือไม่