"ชิงชิง" เคลียร์ดราม่าถูกแซะอิโมจิสตอเบอรี่ พร้อมแจงชัดสถานะ "เวียร์-นัท"

"ชิงชิง" เคลียร์ดราม่าถูกแซะอิโมจิสตอเบอรี่ พร้อมแจงชัดสถานะ "เวียร์-นัท"

ยังมี VDO ที่คุณสนใจอีก!

VDO ที่เกี่ยวข้อง

Comments