"ปู ไปรยา" เบรกงานละคร ขอทำงาน เพื่อสังคม อยากทำชีวิตให้มีค่า