"นาว" เผยตั้งใจตัดผมสั้นบริจาคสถาบันมะเร็งแห่งชาติ