“กั้ง วรกร” รับละครมากขึ้นหลังเรียนจบ พร้อมเปิดใจเรื่องความรัก