"แหวนแหวน" ตั้งเป้าต้นปีหน้าจบปริญญาโท ลั่นอีก 2 ปีเตรียมลงสมัครการเมือง 

346