"โอ๊ต ปราโมทย์" โต้ผู้ใหญ่สั่งห้ามใช้คำพูดหยาบคาย

"โอ๊ต ปราโมทย์" โต้ผู้ใหญ่สั่งห้ามใช้คำพูดหยาบคาย

ยังมี VDO ที่คุณสนใจอีก!

VDO ที่เกี่ยวข้อง

Comments