"ไมค์" เมินอวสานคู่จิ้น "ออม" เปิดตัวคุย "แอมป์"

614