“โบว์” อุ้ม “มะลิ” ออกงาน เล่าเพิ่งหายจากติดเชื้อในลำไส้ใหญ่