"สิงโต ปราชญา" เผยเหตุย้ายที่เรียน รับทุ่มเทเต็มที่หวังคว้าเกียรตินิยม