“ปู ไปรยา” แจงไม่ต่อสัญญาช่อง 7 ขอผันตัวเป็นนักแสดงอิสระ