“นุ่น รมิดา" แจงที่มา แหวนเพชรนิ้วนางข้างซ้าย

780