“เชอรีน”โล่งอาการเส้นประสาทอักเสบจากเชื้อไวรัสดีขึ้น