"ป๊อก ภัสสรกรณ์" ว่าไงถูกวิจารณ์แอคติ้ง "บ่วงรักซาตาน" ไม่ผ่าน