ความรู้สึกของ “รอน AF” ที่มีต่อ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

เหล่าดาราร่วมทำความดีถวาย ในหลวง พร้อมบอกความรู้สึกเกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ยังมี VDO ที่คุณสนใจอีก!

VDO ที่เกี่ยวข้อง

Comments