“ดิว” โต้สร้างกระแสแต่งตัวเลียนแบบ “เจนนี่-ไค” 

1,126