ฟังจากปาก! “ต้นหอม” เปิดใจรักหรือเลิก “ซัน”

“ต้นหอม ศกุนตลา เทียนไพโรจน์” เคลียร์กระแสข่าวเลิก "ซัน ประชากร ปิยะสกุลแก้ว" รับขอโอกาสจากฝ่ายชาย ไม่ให้ราคาคนที่โจมตีตนและฝ่ายชาย แจงไม่คิดสร้างกระแสเพียงแต่ตนอยู่ในกระแสเลี่ยงไม่ได้ 

ยังมี VDO ที่คุณสนใจอีก!

VDO ที่เกี่ยวข้อง

Comments