ไม่อยากก้าวพลาดอีก! "ต้นหอม" ยันสถานะ "ซัน" ดูเรื่อยๆ อยากมีคนสุดท้ายของชีวิต