ข้อตกลงการใช้งาน

PRIVACY

นโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล  (Privacy Policy)

 

ข้อมูลรวม (Aggregate Information)

เราเก็บข้อมูลรวมเกี่ยวกับคุณและการที่คุณใช้เว็บไซต์ของเราทุกครั้งที่ คุณเข้ามาเยือนเราผ่านเว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บข้อมูล “การคลิก” (click steam) หลายรูปแบบ เช่น ตรงจุดเข้าออกจากไซต์ของเรา (ได้แก่ URLs หรือโดเมน) สถิติของจราจรในไซต์ (site traffic statistics)การเปิดหน้า (page view) อิมเพรชชั่น (impressions) ระบบปฏิบัติการ (operating system) และประเภทของบราวเซอร์ (browser) นอกจากนี้   เมื่อผู้ใช้เปิด หน้าที่เป็นไซต์ของเรา เซิฟเวอร์ของเราจะล็อกไอพีแอ็ดเดรส (IP Address) ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ  ไอพีเอ็ดเดรสเป็นตัวเลขที่กำหนดให้กับ คอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าไปในเว็บ ซึ่งข้อมูลรวมนี้โดยทั่วไปจะไม่ระบุตัวคุณหรือสามารถเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับ คุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ   เราอาจเก็บ รวบรวม รักษา ตีพิมพ์ ส่งเสริม รายงาน ขาย หรือเปิดเผย หรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของข้อมูลรวมใด ๆ โดยที่ข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่ระบุตัวคุณ หากเรานำข้อมูลนี้ไปแบ่งให้บริษัทอื่นใช้  ข้อมูลดังกล่าว จะไม่สามารถตามรอยได้ว่าเป็นของผู้ใช้รายหนึ่งรายใด และจะไม่มีการนำข้อมูลไปใช้เพื่อติดต่อคุณ หากเราเชื่อมข้อมูลรวมนี้กับตัวคุณ ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติเสมือนหนึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ภายใต้นโยบายฉบับนี้

 

คุกกี้ (Cookies)

เราอาจใช้ประโยชน์จาก “คุกกี้” ในไซต์ของเรา คุกกี้คือเท็กซ์ไฟล์ (text files) ขนาดเล็กที่เว็บเซิฟเวอร์เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ตามที่ระบุ หรือกำหนดไว้ในซอฟท์แวร์บราวเซอร์ของผู้ใช้ คุกกี้ไม่ได้ถูกออกแบบหรือกำหนดมาให้อ่านข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ (ยกเว้นที่เป็นเนื้อหาของคุกกี้เอง) ในทางตรงกันข้าม คุกกี้ทำหน้าที่เป็นตัวชี้ (identifier) ที่เว็บไซต์ผู้นำคุกกี้ไปวางไว้ใน ฮาร์ดไดรฟ์ (hard drive)  ของคุณรายแรก  และเซิฟเวอร์เดียวกันนี้จะสามารถเรียกเนื้อหาจริงของ ข้อมูลคุกกี้เพื่อระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพื่อปรับไซต์ให้เข้ากับผู้ใช้แต่ละราย สังเกตการณ์การใช้ไซต์ หรือแม้แต่กำกับการใช้ไซต์ ตามข้อมูลที่เก็บไว้ในโฮสต์เซิฟเวอร์ (host Server) ดังนั้น คุกกี้จึงทำหน้าที่ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ให้กับเว็บไซต์ ซึ่งจะนำไปโยงกับข้อมูลอื่น รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคุกกี้นั้น

 

เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้การเข้าไปในไซต์และบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ของ เราเป็นไปโดยอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น เราใช้คุกกี้เพื่อออกแบบไซต์ให้เข้ากับความชอบหรือความสนใจส่วนตัวของคุณ หรือปรับเปลี่ยนการส่งเสริมการขายหรือการตลาดให้เข้ากับลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ คุกกี้ยังช่วยให้เราสามารถติดตามดูการใช้ไซต์ เพื่อดูว่าสิ่งใดที่มีประโยชน์หรือกำลังเป็นที่นิยมและสิ่งใดที่ไม่เป็นที่ โปรดปราน เพื่อที่ว่าเราจะได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไซต์ให้ทันสมัยอย่างมี ประสิทธิภาพต่อไป

 

คุณสามารถปรับเว็บบราวเซอร์ของคุณเพื่อเตือนให้ทราบว่าขณะนี้มีการใช้ คุกกี้ หรือเพื่อปฏิเสธไม่รับคุกกี้เลย สำหรับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเอ็กซพลอเรอร์ (Internet Explorer) หรือผู้ใช้เอโอแอล (AOL)คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม “Start” และ เลือก Control Panel, Internet Options และ Security หากคุณคลิกปุ่ม “Custom” คุณจะเห็นตัวเลือกการใช้ คุกกี้ สำหรับผู้ใช้เน็ตสเคป (Netscape) ในบราวเซอร์ ขอให้เลือก File, Preferences และ Advanced เพื่อดูตัวเลือกในการใช้คุกกี้ โปรดทราบว่าหากคุณเลือกไม่รับคุกกี้ ไซต์อาจทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือคุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปใน เว็บไซต์ก็ได้

 

การลิงค์ไปไซต์อื่น

โปรดทราบว่าเรามีลิงค์ที่ต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการ แก่แขกผู้มาเยือน เราไม่ขอรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือวิธีเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ดังกล่าว โปรดทราบด้วยว่านโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเว็บไซต์เหล่านี้ อาจแตกต่างไปจากนโยบายของสตาร์บัคส์  ดังนั้นเราจึงขอให้คุณตรวจสอบและอ่าน แนวทางปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของไซต์เหล่านี้ให้เข้าใจก่อน ให้ข้อมูลใดก็ตาม

 

ผู้เยาว์

ไซต์ของเราเป็นไซต์สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้ออกแบบมาหรือมีเจตนาเพื่อเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ เราจึงใคร่ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองดูแลเด็กของคุณขณะออนไลน์

 

ความปลอดภัย

เราดำเนินความพยายามตามสมควรเท่าที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ในการเก็บและ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย  ถูกนำไปใช้อย่างผิด ๆ เปลี่ยนแปลงหรือถูกทำลายโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต