เสริมดวงตามปีนักษัตร ประจำปี พ.ศ. 2560

เสริมดวงตามปีนักษัตร ประจำปี พ.ศ. 2560

1,556
0

   สวัสดีปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖0 นักษัตร ปีระกา หรือเปรียบเสมือนว่าเป็นปีแห่งพญาหงส์ เป็นปีที่ย่างก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนในหลากหลายรูปแบบ หลากหลายความรู้สึก อีกทั้งอาจมีความเปราะบางในด้านของหัวใจของพสกนิกรชาวไทยอย่างมิเสื่อมคลาย ในเรื่องราวของดวงชะตา ราศีนั้นยากที่จะมีใครล่วงรู้ถึงสิ่งที่กำลังจะขึ้นเกิดในอนาคตได้ แต่เราทุกคนสามารถเตรียมตัว เตรียมใจรับมือกับสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยความไม่ประมาทนะครับ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖0  ที่กำลังจะมาถึงนี้ เป็นปีที่เกิดความเปลี่ยนในหลายๆ ด้าน ทั้งการเมือง การปกครอง ทิศทางของเศรษฐกิจ  รวมถึงการเคลื่อนย้ายการโคจรของดวงดาวต่างๆในจักรวาลที่อาจส่งผลทั้งดีและเสียต่อดวงชะตาในแต่ละราศี หรือแต่ละปีนักษัตร ดังนั้นกระผม  หมอโจ พลังบุญ และทีมงานดาราเดลี่ ใคร่ขออนุญาตนำเสนอแนวทางการดำเนินชีวิตของแต่ละปีนักษัตร ประกอบกับการชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อความเป็นสิริมงคล ให้นำมาซึ่งโอกาส ความสุข ความสำเร็จ ความมั่งร่ำรวย ชื่อเสียงโด่งดังในทางที่ดี ความเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีจงบังเกิดกับท่านผู้ติดตามดาราเดลี่มาโดยตลอดนะครับ เราลองมาดูกันว่าในแต่ละราศีในปีพุทธศักราช ๒๕๖0 นี้ ปีนักษัตรใดจะดีที่สุด และปีนักษัตรใดจะต้องเตรียมตัวตั้งรับพร้อมปรับเปลี่ยน”ฮวงจุ้ย”เพื่อเสริมบารมีในด้านใดบ้างนะครับ

   ปีพุทธศักราช ๒๕๖0 นี้ ปีนักษัตร ” ระกา “ เปรียบเสมือนพญาหงส์ กางปีกปกป้องคุมครองรักษาปวงประชาราษฎร์ คุ้มครองดวงชะตาของพวกเราทุกคน ในปีมหามงคลนี้ทางกระผม หมอโจ พลังบุญ ขอแนะนำสถานที่มหามงคลให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักและควรหาเวลาและโอกาสเพื่อไปสักการะ บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต และความผาสุกของทุกท่าน อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงการรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พ่อหลวง และแม่หลวงของพวกเราปวงชนชาวไทยทรงมีพระเมตตาต่อปวงอาณาประชาราษฏร์อย่างหาที่สุดมิได้สถานที่ดังกล่าวคือ

พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล
ยิ่งใหญ่เพียงฟ้าจดดิน

“พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล” องค์สีน้ำตาล ประดิษฐานอยู่บนที่สูงสุดในพระราชอาณาจักรไทย เคียงคู่กับ “พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ” องค์สีม่วงอมชมพู ตั้งอยู่บนกิโลเมตรที่ ๔๑.๕ ทางด้านซ้ายมือ สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศร่วมกับพสกนิกรชาวไทย โดยพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล สร้างถวาย “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช” เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ และพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ สร้างถวาย “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ” เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕

เป็นเวลากว่า ๒๐ ปีแล้ว ที่พระมหาสถูปเจดีย์อันยิ่งใหญ่เพียงฟ้าจดดินองค์นี้ ได้ประดิษฐานอย่างสง่างาม เป็นที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทย ณ ยอดดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ อันเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย คือสูงเกือบ ๘,๐๐๐ ฟุต และมีความหนาวเย็นตลอดทั้งปี

เสริมดวง

ที่มาของพระมหาสถูปเจดีย์นั้น เนื่องด้วยในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นปีเดียวกันกับที่กองทัพอากาศ มีอายุครบ ๗๒ ปี ดังนั้น กองทัพอากาศจึงได้เห็นพ้องกันว่า สมควรร่วมใจบริจาคทรัพย์ทำบุญสร้างอนุสารณียวัตถุขึ้นเป็นที่ระลึกวาระสำคัญของกองทัพอากาศ และเฉลิมพระเกียรติน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลในศุภวาระมงคลนี้ 

จึงได้จัดสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ด้วยเหตุผลว่า คงจะไม่มีสิ่งอื่นใดเทียบเท่าการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กอปรทั้งปวงอาณาประชาราษฎร์ต่างเห็นประจักษ์แจ้งว่า นอกจากจะทรงดำรงฐานะแห่งองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก โดยเฉพาะทรงช่วยอภิบาลบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสถาพรยิ่งกว่าในกาลรัชสมัยใดแล้ว ยังทรงเจริญพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาอย่างยิ่งยวดอีกด้วย ทั้งไม่แต่การถวายพุทธสักการะเป็นอามิสบูชา แม้การปฏิบัติบูชาก็ทรงมีพระราชศรัทธาบำเพ็ญภาวนาให้ทรงบรรลุและสำเร็จได้จริงจัง

เสริมดวง

เหตุที่เลือกดอยอินทนนท์ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพระมหาธรรมิกราชา ทรงมีพระบรมเดชานุภาพ และพระบารมีแผ่ไพศาลสุดแผ่นดินและจดแผ่นฟ้า ดังนั้น สถานที่ประดิษฐานพระบรมธาตุเจดีย์นี้ จึงควรสถิตอยู่ ณ จุดที่สูงสุดบนผืนแผ่นดินไทย เพื่อให้สมกับพระมหากรุณาธิคุณ พระมหาเมตตาธิคุณ และพระมหาบริสุทธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้สถิตอยู่สูงสุด และในดวงใจของปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ 
 เป็นกำลังแห่งฟ้า เป็นสิริแห่งดิน
 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ อันเป็นปีมิ่งมหามงคลที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ กองทัพอากาศจึงได้ดำริที่จะก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ไว้บนดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล และเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ดังนั้น ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๒ กองทัพอากาศจึงได้เริ่มดำเนินการออกแบบและเตรียมพื้นที่ จนกระทั่งการก่อสร้างได้แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๖

“พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ” มีรูปทรง ๑๒ เหลี่ยม แสดงความหมายถึงอัจฉริยธรรม ๑๒ ประการ อันเกิดแก่พระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา มีระเบียงกว้างโดยรอบเป็น ๒ ระดับ ความกว้างที่ระดับระเบียงล่าง ๓๗ เมตร แสดงความหมายถึงโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ที่ขอบระเบียงแต่ละระดับมีซุ้มรูปกลีบบัวประดับอยู่ ๖ ซุ้ม องค์พระมหาธาตุมีความสูงจากชานพักชั้นล่างถึงยอดปลี ๕๕ เมตรโดยรวมแล้วรูปลักษณ์ของพระมหาธาตุเจดีย์ นั้นแสดงความหมายถึงองค์ประกอบที่ส่งเสริมให้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ส่วนการตกแต่งแสดงถึงบทบาทของสตรีที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในโลก สีสันและวัสดุที่ใช้ประดับทั้งภายในและภายนอกองค์เจดีย์ มีลักษณะที่แสดงถึงความอ่อนช้อยงดงามตามลักษณะความงามของสตรีไทย 


 

ในวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕ ณ พระตำหนักภูพิงราชนิเวศน์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอกเกษตร โรจนนิล ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ในขณะนั้น) และคณะ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนยอดปลีพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ ทรงสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และบรรจุลงพระกรัณฑ์ทองคำด้วยพระองค์เอง 

ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้อัญเชิญ “พระพุทธสิริกิติฑีฆายุมงคล” ขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานในพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริแล้ว ประกอบพิธีพุทธาภิเษกเบิกพระเนตร เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕ เวลา ๐๙.๐๙ นาฬิกา พร้อมกับอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนยอดปลีองค์พระมหาธาตุเจดีย์นี้ด้วย

พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริองค์นี้ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๒ เวลา ๑๒.๒๙ นาฬิกา โดยมี พลอากาศเอกสมศักดิ์ กุศลาศัย เป็นประธานกรรมการอำนวยการสร้าง มีคณะผู้ออกแบบพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดลชุดเดิมร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย 

ต่อมาเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๖ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงรับและทรงเปิดพระมหาธาตุเจดีย์ ซึ่งได้พระราชทานนามว่า “พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ” (อ่านว่า นะ-พะ-พน-พู-มิ-สิ-ริ) อันมีความหมายว่า “เป็นกำลังแห่งฟ้า เป็นสิริแห่งดิน” รวมระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๙๐๐ วัน สิ้นเงินค่าใช้จ่ายรวม ๑๓๕ ล้านบาท

พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ เป็นหนึ่งในพระมหาสถูปเจดีย์ซึ่งประดิษฐานอยู่บนที่สูงที่สุดในพระราชอาณาจักรไทย เคียงคู่กับ “พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล” ซึ่งกองทัพอากาศจัดสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในปี พ.ศ.๒๕๓๐ ณ ยอดดอยอินทนนท์ แห่งนี้


พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ หนังสือพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดลและพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ จัดทำขึ้นโดย กองทัพอากาศ คัดลอกเนื้อหามาจาก...หนังสือพิมพ์ผู้จัดการอนไลน์   
 ประมวลภาพ “พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล” (สีน้ำตาล)
และ “พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ” (สีม่วงอมชมพู)

เมื่อทุกท่านได้สักการะ“พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล” (สีน้ำตาล)
และ “พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ” (สีม่วงอมชมพู)เรียบร้อยแล้วควรทำการสักการะพระธาตุที่เสริมสิริมงคลให้กับท่านเองตามปีนักษัตร ดังต่อไปนี้ครับ

ปีชวดสักการะพระธาตุจอมทองหรือพระธาตุดอยทอง

ที่ตั้ง 
วัดดอยทอง หรือวัดพระธาตุดอยทอง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โทร o-๕๓๗๑ - ๖o๕๕ มีพระครูวินัยธรสุรัตน์เป็นเจ้าอาวาส

นักษัตรปีชวด  เป็น ยอดนักสู้ ผู้ที่ริเริ่มบุกเบิกสิ่งต่างๆ มีความเชื่อมั่นตัวเองสูง พร้อมที่จะตะลุยไปข้างหน้าอยู่เสมอ นักษัตรปีชวด  จึงถูกเรียกว่า เป็นราศีแห่งผู้นำ ผู้บุกเบิก   ในช่วงปี 59 ที่ผ่านมาเป็นช่วงที่หนักหนาสาหัสปีหนึ่ง ของนักษัตรปีชวด  และในช่วงปี 2560 นี้ก็ยังนับว่าเป็นอีกปีที่น่าหนักใจ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาความรัก คู่ครอง หุ้นส่วน งานราษฎร์ งานหลวง งานในครอบครัว  การเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ปีนี้ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง รวมถึงเรื่องปัญหา เกี่ยวกับข้อตกลงข้อสัญญา และกฎหมาย หากดูแลไม่ดีอาจจะลุกลามกลายเป็น คดีความได้

ประวัติพระธาตุ 
พระธาตุจอมทองเป็นมงคลนามแห่งเมืองเชียงราย เดิมเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่ามีมาก่อนที่พ่อขุนเม็งรายจะมาพบพื้นที่และสร้างเป็นเมืองเชียงราย ในปี พ.ศ. ๑๘o๕ ตามหลักฐานปรากฏในหนังสือพงศวดารโยนกของพระยาประชากรจักรกล่าวว่า เมื่อพระพุทธศาสนาล่วงแล้ว ๙๕๖ พรรษามีพระเถระเจ้ารูปหนึ่งนามพระพุทะโฆษา เป็นชาวโกศลเมื่อสุธรรมวดี (สะเทิ้ม) ในสามัญประเทศได้ออกไปสู่เมืองลังกาทวีปนำคัมภีร์พระไตรปิฏก แห่งลังกาทวีปมาสู่สามัญทวีปและพุกามประเทศ และเข้ามาสู่โยนกนครไชยบุรีศรีเชียงแสน ในวันจันทร์ขึ้น ๘ ค่ำเดือน ๖ ปีชวด มหาศักราชได้ ๓๓๕ (พ.ศ. ๑๔๘๓) นำพระบรมสารีริกธาตุ ๓ ขนาดรวม ๑๖ องค์ ถวายแก่พระเจ้าพังคราช เจ้าเมืองโยนกนาคพันธ์ พระองค์ได้แบ่งได้แบ่งเป็นพระธาตุขนาดใหญ่หนึ่ง ขนาดกลางสองรวมสามองค์ส่งให้พญาเรือนแก้ว เจ้าเมืองไชยนารายณ์ (บริเวณอำเภอเวียงชัยในปัจจุบัน) ส่วนหนึ่งบรรจุลงมหาสถูปบนดอยทอง ขนานนามว่าพระธาตุดอยจอมทอง เพื่อเป็นมงคลนามของเมืองมีพิธีสงน้ำพระธาตุทุกวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ (เดือน ๕ เหนือ)

การเดินทาง 
จากห้าแยกพ่อขุนเม็งรายมหาราช เข้าถนนอุตรกิจไปจนถึงสี่แยกพหลโยธิน (สายใน) เลี้ยวขวาผ่านหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสิงหไคล ผ่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหยือเขต ๒ ตรงไปจนถึงปากทางเข้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลี้ยวซ้ายเข้าถนนไตรรัตน์ ผ่านวัดพระแก้ว เลี้ยวขวาผ่านโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งขึ้นดอยทองผ่านวัดงำเมืองไปประมาร ๓๕o เมตร ก็จะถึงปากทางขึ้นพระธาตุดอยจอมทอง

ความเชื่อ 
ในการไหว้พระธาตุดอยจอมทอง เชื่อกันว่า ถ้ากราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานท่านจะมีทรัพย์สินเงินทอง

คำบูชาพระธาตุจอมทอง
วันทามิ เจติยัง สัมพัฏฐาเนสุ ปติฏฐิตา สรีระธาตุ มหาโพธิง พุทธะรูปัง สกลังสทา
นาคะโลเก เทวะโลเก ตาวะตังเส พรัมมะโลเก ชัมภูทีเป ลังกาทีเป
สรีระธาตุโย เกสาธาตุโย อรหันตาธาตุ โยเจติยัง คันธะกุฏิ จตุราสีติ
ติสะหัสสะ ธัมมักขันธา ปาทะเจติยัง นะระเทเวหิ อหังวันทามิ ธาตุโย อหังวันทามิ
ทูระโต อหังวันทามิ สัพพะโส 

เสริมฮวงจุ้ยมงคลชีวิตของชาวนักษัตรชวดคือ

ดวงชะตาในปีนี้ของชาวนักษัตรปีชวด ความซื่อสัตย์ และความอดทนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณในปี้นี้ขอให้คุณมีสติในการยับยั้งชั่งใจตนเองอย่าหลงไปในลาภยศที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแบบผิดๆแล้วชีวิตของคุณจะมีความสุขแบบยั่งยืนตลอดไปควรเสริมดวงด้านฮวงจุ้ยด้วยการรับประทานผลไม้มงคลมงคลที่เหมาะสมกับนักษัตรท่านคือ “  มะม่วง ” และปลูกไว้ทางทิศใต้ของบ้านหรือห้องพักของคุณ เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของคุณ และประสบพบแต่ความผาสุก ความเจริญ ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปทั้งด้านการดำเนินชีวิต และการงาน

ปีฉลูสักการะพระธาตุจอมหมอกแก้ว

ที่ตั้ง
วัดจอมหมอกแก้ว บ้านดงมะเฟือง ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โทร. o- ๕๓๗๑ -๗๑๖๖ มีพระครูอรุณสวัสดิ์ มุนิวังโส เป็นเจ้าอาวาส

ปีนักษัตรฉลู เป็น นักบริหารการเงิน การธนาคาร นักสะสมตัวยง ซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นของชาวปีนักษัตรฉลู เลย อีกทั้ง ยังเป็นผู้ที่ทรงเสน่ห์ เป็นที่ชื่นชอบของคนรอบข้างอีกด้วย โดยเฉพาะผู้ที่มีดวงตาคม เป็นประกาย ก็จะทำให้ผู้ที่พบเห็นถึงกับเคลิบเคลิ้มได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบเจอ กันเลยทีเดียว  

ภาพรวมในปี 2560 นี้ ยังคงเป็นปีที่เครียดอีกปีหนึ่งของปีนักษัตรฉลู เนื่องจากดาวเสาร์ ซึ่งมีความหมาย โทษทุกข์ พลัดพราก จรเข้าสู่เรือน คู่ครอง หุ้นส่วน จึงมักจะทำให้เกิดความทุกข์ใจ เดือดร้อน วุ่นวาย เพราะคู่ครอง หรือ หุ้นส่วน หรือ เพศตรงข้าม นอกจากนี้ก็ยังมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง โยกย้ายทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยและ ตำแหน่งหน้าที่การงาน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป รวมถึงมีเกณฑ์มีปัญหาวุ่นวาย เรื่องข้อตกลง ข้อสัญญา เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือ รถยนต์ ซึ่งอาจจะลุกลามเป็นคดีความได้

ประวัติพระธาตุ 
พระธาตุจอมหมอกแก้ว ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยใดยังไม่มีปรากฏหลักฐาน แต่มีเรื่องเล่าว่า เมื่อ ๑oo กว่าปีที่แล้ว ชาวบ้าที่ตั้งถิ่นฐานอยู่แถบนั้นได้เข้าไปหาของป่า และได้พบจอมปลวกมีลักษณะคล้ายพระธาตุ ตั้งอยู่บนเนินเตี้ยๆลูกหนึ่ง และในบริเวณนั้น
มีต้นไม้ที่ ชาวเหนือเรียกว่าต้นส้มป่อยอยู่มากมาย มีลักษณะโน้มเอียงเหมือนพญานาค และได้พบเครื่องปั้นดินเผาที่แตกกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ ชาวบ้านจึงได้พากันกราบไหว้จอมปลวกนั้น ใครจะเข้าไปทำอะไรในป่าบริเวณนี้ต้องมาต้องมากราบไหว้บูชาขออนุญาตเสียก่อน ไม่เช่นนั้นก็จะมีอันเป็นไปต่างๆนานา ชาวบ้านแถบนั้นเชื่อว่าจอมปลวกนั้นเป็นที่บรรจุ อัฐิของเชื้อพระวงค์ในสมัยโบราณ สันนิษฐานว่าเจดีย์ถูกสร้างขึ้นมาครอบจอมปลวกภายหลัง 
การเดินทาง จากแยกเด่นห้า มาตามถนนเด่นห้า – ดงมะดะ ผ่านปากทางไปวัดร่องขุ่นทางด้านตะวันออก ปากทางเข้าน้ำตกขุนกรณ
์ทางด้านตะวันตก ผ่านศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่า บ้าหนองผักเฮือด ตลอดเส้นทางราว 24 กิโลเมตร ก็จะถึงพระธาตุจอมหมอกแก้ว

ความเชื่อ 
ในการไหว้พระธาตุดอยจอมหมอกแก้ว เชื่อกันว่าอุปสรรคที่เปรียบเหมือนหมอกควันสีดำถ้ากราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานอุปสรรคทั้งหลายก็จะจางใสเหมือนหมอกแก้วและ
ประสบความสำเร็จ

คำบูชาพระธาตุจอมหมอกแก้ว
อะหังวันทามิ อิธะ ปติฏฐิตา อะระหัตตะ ธาตุโย
ตัสสะ นุภาชนะ สะทา โสตถี ภะวันตุเม

เสริมฮวงจุ้ยมงคลชีวิตของชาวนักษัตรฉลูคือ

ดวงชะตาในปีนี้ของชาวนักษัตรปีฉลู สิ่งที่วาดฝันไว้ในด้านความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงินที่คุณคิดฝันไว้ดูจะเข้าใกล้คุณเข้าไปทุกที แต่สิ่งหนึ่งที่คุณเองต้องระวังให้ดีคือ การมีสติในการดำเนินชีวิต ครองตนอยู่ในความถูกต้อง ไม่ลุ่มหลงไปตาม ยศศักดิ์ที่มีผู้หยิบยื่นให้ เพื่อความสุขจะอยู่คู่กับตัวคุณตลอดไป คุณควรเสริมดวงด้านฮวงจุ้ยด้วยการรับประทานผลไม้มงคลมงคลที่เหมาะสมกับนักษัตรท่านคือ “  องุ่น ” และควรปลูกไว้ทางทิศเหนือของบ้านหรือห้องพักของคุณ เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของคุณ และประสบพบแต่ความผาสุก ความเจริญ ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

ปีขาลสักการะพระธาตุจอมผ่อ

ภาพรวมดวงชะตาของ ชาวนักษัตรขาล ในปี 2560 นี้อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ค่อนไปทางที่ดี ราหูเจ้าเรือนศุภะ จรย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ เรือนสหัสชะ เป็นประ โดยจรร่วมกับดาวพฤหัสบดี คู่ศัตรู ซึ่งเป็นเจ้าเรือนปัตนิ-กัมมะ ทำให้เปิดศักราชใหม่มา มกราคม ถึง สิงหาคม  ก็มักจะมีปัญหาต่างๆ เข้ามารุมเร้า ทั้งเรื่องการงาน การเงิน รวมถึง อาจจะมีเรื่องเสื่อมเสีย ชื่อเสียง ปัญหาด้านข้อตกลงสัญญา ปัญหาคดีความ ตามมาได้ด้วย

ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงต้องระมัดระวัง อย่าทำอะไรที่ไม่ได้ไตร่ตรอง หรือขาดสติยั้งคิด เป็นอันขาด โดยเฉพาะการดื่มเหล้าเที่ยวเตร่กับเพื่อนฝูงยามค่ำคืน ต้องระวังให้มาก  พอเลยเดือนสิงหาคม ไปดวงชะตาของ นักษัตรขาล จึงจะค่อยๆ ขยับปรับไปในทิศทางที่ดีขึ้น จะมีความมั่นคง ในหน้าที่การงาน มีเกณฑ์ได้บ้าน ,ที่ดินใหม่ รถใหม่ หรือ สร้างครอบครัว ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องมาจาก การใช้สติปัญญา พิจารณาไตร่ตรอง ความเพียรพยายาม ทุ่มเท ทำงาน ที่ผ่านมาได้ส่งผลในช่วง ค่อนปีหลังอย่างแน่นอน

ที่ตั้ง 
วัดอรัญญวิเวกคีรี (จอมผ่อ) บ้านดง-หล่ายหน้า หมู่ ๗ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โทร. o-๕๓๗๘- ๑๓๖๓ มีพระครูปฏิภาณธรรมทิ เป็นเจ้าอาวาส


ประวัติพระธาตุ ตามหลักฐานเอกสารในทำเนียบการตั้งวัดของจังหวัดเชียงรายระบุว่าได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๒๖๓ แต่ยังไม่พบหลักฐานใดอื่นอีก นอกจากหลักฐานทางโบราณวัตถุ เช่น เจดีย์ พระพุทธรูป กองหินกองอิฐที่สันนิษฐานได้ว่า ตรงนี้เคยเป็นโบสก์เป็นวิหารมาก่อนเท่านั้นจากคำบอกเล่าของคนรุ่นก่อนกล่าวว่า ที่วัดม่อนจอมฝ่อนี้ เดิมมีพระพุทธรูปทองเหลืองทองแดงองค์เล็กองค์ใหญ่จำนวนมาก พิงอยู่ตามต้นไม้บ้าง วางอยู่บนกองอิฐกองดินบ้างไม่มีใครสนใจ เมื่อทางการได้เข้าไปสำรวจโบราณวัตถุ ประกอบกับทางวัดไม่มีผู้ดูแลแน่นอน จึงได้เก็บเอาพระพุทธรูปที่เป็นโลหะชนิดต่างๆไปรวบรวมไว้จนหมดไม่เหลือแม้แต่องค์เดียว ในระหว่างการรื้อเจดีย์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒o ยังพบวัตถุมงคลอีกมากมายพร้อมแผ่นเงินจารึกประวัติศาสตร์การสร้างเจดีย์ที่จานด้วยเหล็กจานเป็นภาษาล้านนา จึงได้มีการบูรณะเรื่อยมา จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และได้จัดให้มีประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุจอมฝ่อขึ้นทุกวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๔

การเดินทาง
จากตำบลจอมหมอกแก้วบนทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๑ มาถึงทางแยกเข้าทางหลวงหมายเลข๑๑๘ (ถนนเชียงราย – เชียงใหม่) มุ่งตรงสู่อำเภอเวียงป่าเป้า ผ่านสวนทิพย์วนารีสอรท์ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า โรงเรียนอนุบาลสันสลีและวัดศรีสุพรรณเข้าซอยฝั่งตรงข้ามวัดประมาร ๒ กิโลเมตร ถึงวัดอรัญวิเวกคีรีอันเป็นที่ตั้งของพระธาตุจอมฝ่อ รวมระยะการเดินทางทั้งสิ้น ๖๕ กิโลเมตร

ความเชื่อในการไหว้พระธาตุดอยจอมผ่อ 
ผ่อ เป็นภาษาเหนือ แปลว่า ดูหรือมอง เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานเปรียบเหมือนการลืมตาเจอแสงสว่างในชีวิต

คำบูชาพระธาตุจอมผ่อ
อิทัง วันทามิ เจติยัง สักกัจจัง
วะระสัญญิตัง เอเตนะ มะมะ
ปุญเญนะ สะทา โสตถี ภะวันตุเม

เสริมฮวงจุ้ยมงคลชีวิตของชาวนักษัตรขาลคือ

ดวงชะตาในปีนี้ของชาวนักษัตรปีขาล ความผิดพลาดในด้านต่างๆเกิดขึ้นง่ายมากคุณควรที่จะตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการคิดดี ทำดี และมีสติในการดำเนินชีวิตคุณจะก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอน ในปีนี้ควรเสริมดวงด้านฮวงจุ้ยด้วยการรับประทานผลไม้มงคลที่เหมาะสมกับนักษัตรท่านคือ “ กระท้อน หรือ ชมพู่” และควรปลูกไว้ทางทิศใต้ของบ้านหรือห้องพักคุณ เพื่อเป็นการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดี และเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของคุณ และประสบพบแต่ความสุข ความสำเร็จทั้งด้านหน้าที่การงาน การเงิน สุขภาพแข็งแรง

ปีเถาะสักการะวัดพระธาตุจอมแจ้ง

ภาพรวม ในปี 2559 ดาวเสาร์ จรอยู่ ปีนักษัตรเถาะ เรือนปุตตะ ในทางโหราศาสตร์ ดาวเสาร์ เป็นดาวที่บ่งบอกถึงเรื่อง โทษทุกข์ พลัดพราก เดือดร้อนเสียหาย เจ็บป่วย เมื่อจรอยู่ในเรือนปุตตะ ซึ่งหมายถึง บุตรหลาน บริวาร ความคึกคะนอง ความประมาท นั่นจึงหมายความว่าปีนี้ จะเป็นอีกปีหนึ่งที่ ชาวปีนักษัตรเถาะ จะต้องเดือดร้อนวุ่นวาย เกี่ยวกับ บุตรหลาน บริวารอีกครั้ง ส่วนปัญหาความเครียด ความขัดแย้งที่เกิดจาก ผู้หลักผู้ใหญ่ หัวหน้า ผู้บังคับบัญชา เราเป็นผู้น้อยก็ต้อง สงบปากสงบใจไว้ อย่าไปเถียงหรือ ทำกริยาที่ไม่ควร เดี๋ยวจะเสียใจในภายหลัง หมั่นทำบุญ สวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิ ไปครับ แล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆ ดีขึ้นเอง

ที่ตั้ง 
วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โทร o- ๕๓๖๕-๖๒๙๗ มีพระครูอดุลสีหวัตรเป็นเจ้าอาวาส

ประวัติพระธาต ุ
วัดพระธาตุจอมแจ้งเป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณ ตามตำนานกล่าว่า มีพระมหาเถระเจ้ารูปหนึ่งได้เดินทางจาริกเทศนาสั่งสอนพุทธศาสนิกชน เพื่อเป็นการประกาศพุทธศาสนามาจนถึงสถานที่แห่งนี้จนถึงรุ่งแจ้งสว่างพอดี เมื่อปี พ.ศ. ๒oo๑ จึงได้ขอวานตาแก่คนหนึ่งที่ปฏิบัติธรรม เฝ้ารักษาพระธาตุแห่งนี้ให้ไปตักน้ำที่แม่น้ำซ่วยขึ้นมาล้างหน้า และได้พักอยู่ที่นี่ ๗ วัน ก่อนที่จะเดินทางต่อไปได้มอบพระบรมสารีริกธาตุให้ตาแก่คนนั้นนำไปบรรจุลงในพระธาตุจนเป็นที่สำเร็จลุล่วงแล้วจึงเดินทางจาริกต่อไป และยังได้ทำนายไว้ว่าสมัยต่อไปข้างหน้านี้ ชาวบ้านจะเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า “พระธาตุจอมแจ้ง” ส่วนแม่น้ำซ่วยนั้น ชาวบ้านจะเรียกเปลี่ยนไปว่า “แม่น้ำสรวย” ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ หลวงพ่ออดุลสีหวัตต์ (สิงห์คำ) ได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลแม่สรวย และเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมแจ้ง ได้เทศนาอบรมประชาชนให้มีความเชื่อถือเลื่อมใสในองค์พระธาตุแน่นแฟ้นขึ้นจนประชาชนในเขตอำเภอแม่สรวยได้จัดงาน
บุญประเพณีทุกวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ แดละได้แนะนำชักชวนศรัทธาญาติโยมให้ช่วยกันบูรณปฏิสังขรณ์ สิ่งปลูกสร้างภายในวัดพิ่มขึ้นและยังเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อทองทิพย์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ และเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ

การเดินทาง 
จากเวียงป่าเป้า ย้อนกลับขึ้นไปทางเหนือทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ (ถนนเชียงใหม่ – เชียงราย) สู่อำเภอแม่สรวย ผ่านปากทางเข้าโรงงานเชียงรายไวน์เนอร์รี่ ศาลสมเด็จพระนเรศวร, โรงพยาบาลแม่สรวย ข้ามสะพานแม่น้ำลาว ตีนสะพานมีซอยเลี้ยวซ้ายเข้าสู่พระธาตุจอมแจ้งอีก ๒oo เมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น ๔o กิโลเมตร

ความเชื่อ 
ในการไหว้ พระธาตุดอยจอมแจ้ง เชื่อกันว่า ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานท่านจะประสบความสำเร็จและรู้แจ้งเห็นจริง
คำบูชาพระธาตุจอมแจ้ง
อิมัสมิง อะรุนุธคะมะเน
ประภัตตะเคทิตัง ธาตุ เจติยัง
อะหังวันทามิ สะระสา อะหังวันทามิ สัพพะทา

เสริมฮวงจุ้ยมงคลชีวิตของชาวนักษัตรเถาะคือ

ดวงชะตาในปีนี้ของชาวนักษัตรปีเถาะ รู้สึกว่าทุกอย่างจะได้ดังใจไปเสียหมดแต่คุณก็ควรที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถที่มีอยู่นั้นให้เพิ่มพูนอยู่เสมอเพื่อความมั่นคงในทุกๆด้านของการดำเนินชีวิตในปีนี้คุณ ควรเสริมดวงด้านฮวงจุ้ยด้วยการรับประทานผลไม้มงคลมงคลที่เหมาะสมกับนักษัตรท่านคือ       “  สัปรด ” ควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออกของบ้านหรือห้องพักของคุณ เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของคุณ และประสบพบแต่ความผาสุก โชคลาภมหาศาลความเจริญ ก้าวหน้า ยิ่งๆขึ้นไป

ปีมะโรงสักการะพระธาตุจอมแว่

ปีนักษัตรมะโรง เป็นปีแห่งความเป็นผู้นำ ความหรูหรา สง่างาม มีเกียรติ และรักความยุติธรรม นับตั้งแต่ต้นปี ไปจนถึง สิงหาคม 2560 เป็นช่วงที่ดีที่สุด ในรอบ 12 ปี ของปีนักษัตรมะโรง ต่อเนื่องมาจากกลางปีที่ผ่านมา รวมถึงมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง หรือการงาน มีอะไรใหม่ๆ ทำในสิ่งใหม่ๆ  ประสบความสำเร็จดี บุตรหลาน บริวารดี นำความภาคภูมิใจมาให้ แต่ก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรค ตามมาบ้าง ทั้งนี้ก็เพราะ ดาวพฤหัสบดี ซึ่งหมายถึง โชคลาภ ความสำเร็จ ได้จรย้ายเข้าสู่ ปีนักษัตรมะโรง ตั้งแต่ กรกฎาคม 2559 และจะอยู่ต่อไปอีกจนถึง  สิงหาคม 2560  อาจจะส่งผลกระทบถึง ปีนักษัตรมะโรง ในด้านไม่ดีบ้าง ในเรืองที่เกี่ยวกับ คู่ครอง  สำหรับครั้งนี้ ตามความเห็นของผม เห็นว่าไม่น่าจะมีผลกระทบกับ ปีนักษัตรมะโรง ในประเทศไทย

ที่ตั้ง วัดพระธาตุจอมแว่ ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร. o -๕๓๗๒- ๑๘๒๑ มีพระครูพิมล พิพัมนคุณเป็นเจ้าอาวาส

ประวัติพระธาตุ 
ตามตำนานได้กล่าวไว้ว่า พระธาตุจอมแว่ได้สร้างขึ้นโดยพญางำเมือง เจ้าเมืองภูกามยาว (พะเยา) ในราว จ.ศ. ๖๕๖ (พ.ศ. ๑๘๓๗) โดยที่พระองค์ได้เสด็จขึ้นดอยซางคำ (ชื่อเดิมของดอยจอมแว่) เพื่อตรวจดูอาณาเขตบ้านเมืองของพระองค์ว่ามีไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ว่าอยู่ตรงไหนบ้าง จากนั้นจึงเสด็จไปยังดอยอีกลูกหนึ่งซึ่งอยู่ตอนเหนือของลำน้ำแม่คาวด้วน และเสด็จเลียบต้นดอยด้วน (ดอยงาม) แล้วเสด็จไปยังเมืองภูกามยาว เมื่อพระองค์เสด็จถึงเมืองภูกามยาวใน เดือน ๔ ปีเดียวกัน จึงโปรดให้ขันฑเสนามาตย์ นำผู้ที่มีความรู้ในการก่อสร้างเจดีย์ พร้อมกับไพร่ฟ้าปลายแดน มาลงแรงช่วยกันสร้างพระธาตุจอมแว่ขึ้นที่ดอยซางคำ โดยได้ก่อทับรอยฟานเอาไว้ บรรจุพระเกศาธาตุ และแก้วแหวนเงินทองเอาไว้ สร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือน ๘ จึงได้มีพิธีการเฉลิมฉลองสมโภชพระเจดีย์เป็นเวลา ๓ วัน ๓ คืน ในสมัยเจ้าเมืององค์ต่อมา บ้านเมืองอยู่ในสภาวะไม่สงบสุขประชาชนจึงได้อพยพไปอยู่ที่อื่น ทำให้พระธาตุจอมแว่ทรุดโทรมปรักหักพังจากภัยธรรมชาติ จนในปี จ.ศ. ๑๑๙๙ (พ.ศ. ๒๓๘o ) พระยาหาญเจ้าเมืองพานคนแรกจึงได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่จากซากเดิม จนในสมัยพญาไชยชนะสงคราม เจ้าเมืองพานคนที่ ๓ ได้ร่วมศรัทธา ๓ หมู่ ร่วมกันบูรณาพระธาตุขึ้นมาใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม แล้วบรรจุพระมหาชินธาตุเอาไว้มีประเพณีสรงน้ำพระธาตุในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เหนือ

การเดินทาง 
จากอำเภอแม่สรวยใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ ย้อนกลับไปที่ทางแยกเชียงราย – แม่สรวย อำเภอแม่ลาวเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๑ ถนน เชียงราย – พะเยา มุ่งสู่อำเภอพานข้ามสะพานข้ามแม่น้ำลาว ผ่านบ่อน้ำพุร้อนห้วยทรายขาว เข้าเขตอำเภอพาน เลี้ยวขวาเข้าถนนสายในตรงแยกวัดไชยมงคล เข้าไปประมาณ ๓oo เมตรจะพบทางเข้าพระธาตุจอมแว่ฝั่งขวามือ รวมรายการทั้งสิ้นประมาณ ๔๙ กิโลเมตร

ความเชื่อ ในการไหว้ พระธาตุดอยจอมแว่ 
- ความหมายนัยยะที่ 1 แว่เป็นภาษาเหนือ แปลว่า แวะถ้าผู้ใดผ่านมาแวะกราบไหว้บูชาก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวง 
- ความหมายนัยยะที่ 2 แว่ เปรียบเหมือนเสียงเริ่มพูด เริ่มเจรจา ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานการเจรจาธุรกิจจะประสบผลสำเร็จ

คำบูชาพระธาตุ
อะหัง วันทามิ มหาชินะ เกศา ธาตุโย
พุทธรูปัง โคตมัง อะหัง วันทามิ 

เสริมฮวงจุ้ยมงคลชีวิตของชาวนักษัตรมะโรงคือ

ดวงชะตาในปีนี้ของชาวนักษัตรปีมะโรง ด้านการงานถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่คุณควรที่จะวางแผนการรองรับปัญหา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นมาอย่างไม่คาดคิด และควรเอาใจใส่คนในครอบครัวให้มากๆเพื่อความสุขของตัวคุณเองและควรเสริมดวงด้วยการคุณควรเสริมดวงด้านฮวงจุ้ยด้วยการรับประทานผลไม้มงคลมงคลที่เหมาะสมกับนักษัตรท่านคือ “  ลิ้นจี่จักพรรดิ์ ” ควรปลูกไว้ทางทิศตะวันตกของบ้านหรือห้องพักคุณ เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของคุณ และประสบพบแต่ความผาสุก ยิ่งๆขึ้นไป
 ปีมะเส็งสักการะ พระธาตุจอมจ้อ

ปีนักษัตร์มะเส็ง นักแก้ปัญหา นักปฏิบัติ ชอบคิด ชอบวางแผน ชอบให้คำปรึกษา งานใดที่อยู่ในความรับผิดชอบของตัวเอง มักชอบลงมือทำด้วยตนเอง หรือต้องเห็นงานแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงจะวางใจได้  

ในปี 255ต ที่ผ่านมา ราหูจร อยู่ที่ราศีกันย์ ทับลัคนา แถมราหู เป็นเจ้าเรือนอริ อีกด้วย จึงทำให้ปีที่ผ่านมา ปีนักษัตร์มะเส็ง โดนมรสุมปัญหาชีวิตเข้าหลายลูก ทำให้มึนๆ งงๆ ออกอาการ เซๆ ไปได้เหมือนกัน พอพ้นเดือนมกราคม 2559 นี้ไป ชีวิตของปีนักษัตร์มะเส็ง ก็เปรียบเหมือน ฟ้าหลังฝน ที่สดใสชุ่มชื่น มีชีวิตชีวา ภาพรวมในปีนี้ ต้นปี ถึง สิงหาคม เป็นช่วงที่ชีวิตเริ่มปรับตัวดีขึ้น เริ่มตั้งหลักได้ และพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงต่อไป หลังเดือนสิงหาคม เป็นต้นไปจนถึง กันยายน 2560  เป็นช่วงที่ดีมากสำหรับ ชาวปีนักษัตร์มะเส็ง มีเกณฑ์จะได้เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง ได้บ้าน ได้อสังหาริมทรัพย์ ได้รถยนต์ใหม่ ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์ สภาพความเป็นอยู่จะดีขึ้น ทั้งนี้ก็เพราะดาวพฤหัสบดี เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความสำเร็จ จะจรย้ายเข้าสู่ปีนักษัตร์มะเส็ง และได้องค์เกณฑ์( นระเอกเกณฑ์) ส่วนเพื่อนฝูง พี่น้อง ก็มักจะนำเรื่องน่าปวดหัวมาให้เหมือนปีที่ผ่านมา

การทำบุญสร้างกุศล สร้างบุญบารมี จะช่วยให้ทุกอย่างดียิ่งๆ ขึ้นไป

ที่ตั้ง 
วัดพระธาตุจอมจ้อ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โทร. o- ๕๓๖๖- ๖๔๔๙ มีพระมหาชูศักดิ์เป็นเจ้าอาวาส
ประวัติพระธาตุ พระธาตุจอมจ้อเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิที่อยู่คู่เมืองเทิงมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล ประวัติพระธาตุจอมจ้อจากคัมภีร์เก่าแก่ที่ตั้งโดยนักปราชญ์ผู้ชำนาญในด้านภาษาบาลีของอำเภอเมืองเทิง (เมืองเถิง) ในสมัยนั้นได้กล่าวว่า ในกาลสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาสุวรรณภูมิ พระองค์ได้พักอยู่ใต้ต้นอโศกบนดอยใกล้แม่น้ำอิง มีพญานาคตนหนึ่ง รู้ว่าพระพุทธองค์เสด็จมาจึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ทูลถามความต่างๆแล้วจึงนำจ้อคำ ๓ ผืนแล้วจ้อแก้วอีก ๓ ผืน มาถวายพระพุทธองค์ พระอานนท์จึงขอทูลพระธาตุให้พระยานาคตนนั้น พระพุทธองค์จึงนำพระหัตถ์ลูบพระเศียรได้พระเกศาธาตุเส้นหนึ่ง จึงโปรดให้พญานาคไว้พญานาคจึงนำความแจ้งให้เจ้าเมืองสร้างพระธาตุไว้ที่กลางดอยเพื่อบรรจุพระเกศาธาตุ ต่อมาจึงมีการขนานนามพระธาตุนั้นว่า พระธาตุจอมจ้อ ทุกปีจะมีพิธีสรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เหนือ

การเดินทาง 
ออกจากอำเภอพานใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ ไปทางใต้แยกพาน – ป่าแดด เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๑๘๑ ผ่านสันมะเค็ด ป่าแงะ ถ้าผาจรุย จนถึงสามแยกเชียงเคี่ยน เลี้ยวขวาเข้าถนนศรีเชียงราย – เทิง ผ่านยศรีดอนชัย ปล้อง เข้าสู่อำเภอเมืองผ่านสถานีตำรวจภูธรอำเภอเทิง โรงพยาบาลเทิง และวัดพระศรีมหาโพธิ์ ข้ามสะพานแม่น้ำอิงอีก ๒๕o เมตร จะถึงปากทางเข้าพระธาตุจอมจ้อ ต้องขับรถขึ้นดอยอีกประมาณ ๓oo เมตร รวมราการเดินทางทั้งสิ้น ๖๕ กิโลเมตร


ความเชื่อ 
ในการไหว้ พระธาตุดอยจอมจ้อ จ้อ หมายถึง พูดดี พูดเก่ง ถ้าได้กราบไหว้ก็จะประสบความสำเร็จทุกสิ่งเหมือนกับการเริ่มเจรจาก็นำมาซึ่งความสำเร็จและสมประสงค์ทุกประการ

คำบูชาพระธาตุจอมจ้อ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
อะหัง วันทามิ ธาตุโย เกสาธาตุ มานะธาตุ
อิมัสสะหมิง ปติฏฏัง อุตะระ ปัพพัตตัง อะหัง วันทามิสิระสา (กล่าว 3 จบ) 

เสริมฮวงจุ้ยมงคลชีวิตของชาวนักษัตรมะเส็งคือ

ดวงชะตาในปีนี้ของชาวนักษัตรปีมะเส็ง ถือได้ว่าหลากหลายอารมณ์ และหลากหลายความคิดคุณควรที่จะตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความจริงความสำเร็จทั้งด้านการงาน การเงินดูว่าจะได้ดังใจไปเสียหมดแต่ ความเจ็บปวดในความหวาดระแวงในด้านความรักนั้นดูเหมือนจะเข้าใจยากมาก เพื่อเป็นการเติมเต็มความสุขในทุกๆด้านของชีวิต รวมทั้งเรื่องราวของความรัก ควรเสริมดวงด้านฮวงจุ้ยด้วยการรับประทานผลไม้มงคลมงคลที่เหมาะสมกับนักษัตรท่านคือ “  แก้วมังกร ” ควรปลูกไว้ทางทิศใต้ของบ้านหรือห้องพักของคุณ  เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของคุณ และประสบพบแต่ความผาสุก ความเจริญ ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปทั้งด้านการดำเนินชีวิต และการงานโดยอธิษฐานขอให้คุณสมหวังในความรัก สมหวังในชีวิตคู่ ชีวิตพบแต่ความสุข และความสำเร็จตลอดไป

  ปีมะเมียสักการะพระธาตุจอมกิตติ

ปีนักษัตรมะเมียแห่งความยุติธรรม ออมชอมไกล่เกลี่ย ตามสัญลักษณ์ประจำราศี คือ คันชั่ง  นักษัตรมะเมียไม่ชอบทะเลาะกับใคร ชอบศิลปะ สิ่งของสวยงาม ความบันเทิง รื่นรมย์ มีอารมณ์ศิลปิน

ในภาพรวมปี 2560 นี้ นักษัตรมะเมียอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี เนื่องจาก ดาวพฤหัสบดี เทพเจ้าแห่งโชคลาภ และความสำเร็จ ยังคงจรอยู่ในนักษัตรมะเมียเรือนเกษตรของ ดาวอาทิตย์ คู่มิตรใหญ่ และเป็นเรือนลาภะ ของชาวนักษัตรมะเมียจนถึงสิงหาคม 2560 จึงทำให้ในช่วงนี้ ผู้หลักผู้ใหญ่ หัวหน้า ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนดี การเรียนการศึกษา ประสบผลสำเร็จดี มีโชคลาภ ลาภลอย ถ้าใครยังไม่ได้ บ้าน ได้รถ ในปีที่ผ่านมา ปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง

เรื่องดีๆ ว่ากันไปพอสมควร คราวนี้เรามาดูเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันบ้าง เพราะตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม  2560  เป็นต้นไป ราหูจะจร ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ เช่นกัน และช่วงเวลาที่ต้องระวังอย่างยิ่งก็คือ ช่วงตั้งแต่ ปลายเดือนสิงหาคม จนถึงสิ้นปี เนื่องจาก ในเดือนสิงหาคม ดาวพฤหัสบดี จะจรย้ายเข้า

ในช่วงต้นปีถึงกลางปี ราหู ยังดูไม่มีพิษสงอะไรนัก เพราะจรมาได้ตำแหน่ง ประ ร่วมกับดาวพฤหัสบดี ราหูจึงออกฤทธิ์เดชอะไรไม่ถนัดนัก แต่พอดาวพฤหัสบดีจร ย้ายออก ราหูก็เริ่มแสดงอิทธิฤทธิ์ โดยจะทำให้นักษัตรมะเมียหลงผิด คิดผิดเผลอไผลทำในเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควร เสื่อมเสียชื่อเสียง ใจร้อนวู่วาม (ความใจร้อนวู่วาม ขาดสติ อาจจะสร้างปัญหาใหญ่ตามมาได้) และอาจมีปัญหาเรือง ผลประโยชน์ รายได้ หากดูแลไม่ดี อาจจะลุกลามกลายเป็นคดีความได้

ที่ตั้ง 
วัดพระธาตุจอมกิตติ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โทร. o- ๕๓๖๕- o๕๓๔ มีพระครูวิกรมสมาธิคุณเป็นเจ้าอาวาส

ประวัติพระธาตุ 
ตามตำนานกล่าวว่า กษัตริย์แห่งราชวงค์โยนกองค์ที่ ๒๔ คือ พระเจ้าพังคราช พร้อมด้วยโอรส คือ พระเจ้าพรมมหาราช ได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากพระเถระเจ้าชาวโกศล เมืองสุธรรมาวดี นามว่า พระพุทธโฆษาจารย์ รวม ๑๖ องค์ พระเจ้าพังคราชจึงทรงโปรดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็นขนาดใหญ่ ๑ องค์ ขนาดกลาง ๒ องค์ ขนาดเล็กอีก ๒ องค์ ประธานแก่พระยาเรือนแก้ว เจ้าเมืองไชยนาราย์ ซึ่งพระยาเรือนแก้วได้สร้างเจดีย์ประดิษฐานไว้ ณ. ดอยจอมทองที่เหลืออีก ๑๑ องค์ ทรงโปรดให้นำพระโกศแก้ว พระโกศเงิน มารองรับพระบรมธาตุ พระราชทานให้พระเจ้าพรหมมหาราชนำไปประดิษฐานไว้ที่ดอยน้อย หรือดอยจอมกิตติที่พระเจ้าสิงหนวัตนิ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงค์โยนกได้เคยบรรจุพระบรมสารีริธาตุ ทั้ง ๑๑ไว้ด้วยกัน ในปี ๑๔๘๓ ในระยะต่อมาเจดีย์พระธาตุทรุดโทรมมากเจ้าฟ้าเฉลิมเมือง เจ้าเมืองเชียงแสน ได้ร่วมกับศรัทธาชาวเมืองบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นอีกครั้งในปี ๒๒๓๗ 
การเดินทาง จากอำเภอเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข ๑o๒o ผ่านอำเภอพญาเม็งรายใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๔ ผ่านปากทางเข้าน้ำตกตากควัน บ้ายไชยพัฒนา เข้าเขตอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑o๙๘ ผ่านบ้านเนินสมบูรณ์ ปากทางแยกเข้าอำเภอเวียงชัย ปากทาง เข้ากิ่งอำเภอดอยหลวง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๒๗๑ มุ่งตรงสู่อำเภอเชียงแสน ผ่านวัดพระธาตุผาเงา เข้าถนน บายพาส เข้าถนนเชียงราย – เชียงแสนไปอีก ๒ กิโลเมตร ถึงทางเข้าพระธาตุจอมกิตติ ฝั่งซ้ายมือรวมระยะทางทั้งสิ้น ๑๑๗ กิโลเมตร

ความเชื่อ 
ในการไหว้ พระธาตุดอยจอมกิตติเชื่อกันว่า ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานท่านจะอุดมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ ลาภยศผู้คนสรรเสริญ เจ้าคนนายคน

คำบูชาพระธาตุจอมกิตติ
อะหัง วันทามิ ปะระมะสารีริกกะธาตุโย
กะกุสันธัสสะ จะโกนาคะ นะมัสสะจะ
กัสสะธัสสะ จะสะมะนะโกตะมัสสะ เจวะ
นิพานนะ ปัจจะโย โหตุ

เสริมฮวงจุ้ยมงคลชีวิตของชาวนักษัตรมะเมียคือ

ดวงชะตาในปีนี้ของชาวนักษัตรปีมะเมีย ความสำเร็จในด้านการงาน และการเงินในปีนี้กำลังเดินทางใกล้เข้ามาทุกที ขอเพียงคุณตั้งสติและมองที่ต้นเหตุของการเกิดปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้น แก้ไขให้ถูกจุดพร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก คุณก็จะพบแต่ความสำเร็จ และความสุขตลอดไป คุณควรเสริมดวงด้านฮวงจุ้ยด้วยการรับประทานผลไม้มงคลที่เหมาะสมกับนักษัตรท่านคือ “  สาลี่ทอง  หรือชมพู่ทีบทิมสยาม ” ควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออกของบ้านหรือห้องพักคุณ เพื่อเป็นการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดี และเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของคุณ และประสบพบแต่ความสุข ความสำเร็จทั้งด้านหน้าที่การงาน การเงิน สุขภาพแข็งแรง  และความสำเร็จสมหวัง ทุกประการ

 

ปีมะแมสักการะพระธาตุจอมจันทร์

ปีนักษัตรมะแมปีแห่งความสันโดษ ความคิดนอกกรอบ มองมุมกลับ เชื่อมั่นตัวเองสูง ในปี 2560 นี้ ดาวเสาร์ยังคงจรอยู่ที่ปีนักษัตรมะแมทับลัคนา โดยมีดาวอังคารจรร่วม และเดินวิกลคติ พักร มนฑ์ ตั้งแต่  กุมภาพันธ์ ถึง  กันยายน 2560 จึงทำให้ ชาวปีนักษัตรมะแมยังคงต้องพบเจอกับ ความทุกข์ การพลัดพราก โยกย้าย เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย เหน็ดเหนือย สิ่งที่คิดจะทำหรือ คาดหวังอะไรไว้ มักจะต้องมีเหตุให้ผิดพลาด คลาดเคลื่อน เลื่อนออกไป พี่น้องเพื่อนฝูง นำปัญหาความเดือดร้อน วุ่นวายมาให้ หรือ ทุกข์ใจเพราะเพื่อนฝูง พี่น้อง การกระทำใดๆ ที่กระทำด้วย อารมณ์วู่วาม โกรธแค้นอาฆาต มักจะทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหาย ตามมาเสมอ

สุชภาพ- มีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วยกะทันหัน เกี่ยวกับ กระดูก เส้นเอ็น เส้นประสาท กล้ามเนื้อ อาจจะถึงขั้นต้องผ่าตัด เลยก็ได้

ที่ตั้ง 
วัดจอมจันทร์ ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. o- ๕๓๗๗-๒๑๒๙ มีพระมหายงยุทธเป็นเจ้าอาวาส


ประวัติพระธาตุ 
พระครูบาทิพย์ เจ้าอาวาสวัดบ้านแหลว เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๓ โดยเห็นนิมิตในคืนหนึ่ง เป็นแสงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสว่างไสวระยิบระยับสีเขียวบนดอยที่ตั้งขององค์พระธาตุ สักครู่ก็หายไป เช้าวันรุ่งขึ้นพระครูบาทิพย์จึงชวนสามเณรขึ้นไปสำรวจตรวจตราดูบนยอดดอยแห่งนี้ เห็นว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมแก่การสร้างพระธาตุเจดีย์เป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าดอยแห่งนี้มีคูล้อมรอบ โดยการขุดของคนโบราณ ซึ่งไม่ติดกับดอยลูกใดเลยในบริเวณใกล้เคียงกัน จึงชักชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมกันก่อสร้างเจดีย์ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๘ จึงได้ก่อสร้างกุฏิ วิหาร และศาลาตามลำดับ ตั้งเป็นวัดชื่อว่า วัดพระธาตุจอมจันทร์ มีภิกษุจำพรรษาติดต่อกันมาจนถึง พ.ศ. ๒๔๘o ได้เกิดไฟป่าลุกลามไหม้ศาลาและกุฏิจนหมด คงเหลือไว้แต่พระเจดีย์และวิหาร ศรัทธาชาวบ้านจึงได้ย้ายมาสร้างวัดอยู่ข้างล่าง อยู่ห่างจากวัดเดิม ๓oo เมตร วัดพระธาตุจอมจันทร์จึงได้กลายเป็นวัดร้าสงตั้งแต่นั้นมา จนถึงปี ๒๕๔๒ จึงได้มีการบุรณะขึ้นมาใหม่ โดยพระมหายงยุทธ เทวธัมโม พร้อมคณะศรัทธา


การเดินทาง 
ออกจากอำเภอเชียงแสนใช้ถนนสายเชียงราย-เชียงแสน (ทางหลวงหมายเลข ๑o๑๖) มุ่งสู่อำเภอแม่จัน ผ่านอำเภอจันจว้า ตำบลจอมสวรรค์ และตำบลสันทราย ถึงปากทางเข้าอำเภอจอมจันทร์ รวมระยะทางประมาณ ๓o กิโลเมตร

ความเชื่อ 
ในการไหว้ พระธาตุจอมจันทร์ เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานผิวพรรณสวยงามเปล่งปลั่งรัศมีดุจแสงจันทร์งดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้

คำบูชาพระธาตุจอมจันทร์
อิทัง วันทามิ เจติยัง สักกัจจัง วะระสัญญิตัง
อะหัง วันทามิ ธาตุโย อิธะปัพะเต
ปะติฏฐิตา เอตนะ มะมะปุญญานุพาเวนะ
สะทาโสตถี ภะวันตุเต

เสริมฮวงจุ้ยมงคลชีวิตของชาวนักษัตรมะแมคือ

ดวงชะตาในปีนี้ของชาวนักษัตรปีมะแม การสร้างอนาคตทางด้านการงาน และการเงินจะต้องใช้สติควบคุมไปกับการดำเนินชีวิตและที่สำคัญควรที่จะสร้างความสำเร็จเหล่านี้ไปพร้อมกับครอบครัวและคนที่คุณรักด้วยเช่นกัน สิ่งที่สำคัญอีกอย่างที่จะขอแนะนำคือการเสริมดวงด้านฮวงจุ้ยด้วยการรับประทานผลไม้มงคลที่เหมาะสมกับนักษัตรท่านคือ “มะยม หรือ มะขาม ” ควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออกของบ้านหรือห้องพักคุณ เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของคุณ และประสบพบแต่ความสุข เป็นที่รักของทุกคน มีความสำเร็จทั้งด้านหน้าที่การงาน มีการต่อยอดทางด้านการค้า

ปีวอกสักการะพระธาตุจอมสัก

ปีนักษัตรวอกปีแห่งคุณธรรม การมองการณ์ไกล และนักรบ โดยภาพรวมในปี 2560 นี้ ปีนักษัตรวอกดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจาก ดาวประจำตัวคือ ดาวพฤหัสบดี ยังคงจรอยู่ที่เรือนศุภะ(ความเจริญก้าวหน้า) ซึ่งเป็นเรือนดาวอาทิตย์คู่มิตร ไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2560 แล้วจะจรย้ายเข้าสู่ราศีกันย์ เรือนกัมมะ

จึงทำให้ปีนักษัตรวอกปีนี้ มีความเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จ ในด้านการงาน เป็นอย่างดี โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตัว และงานด้านวิชาการ ผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา ให้การสนับสนุนช่วยเหลือดีญาติผู้ใหญ่ปีนี้มีเกณฑ์การเจ็บป่วย การรักษาจะเป็นไปด้วยดี จะได้ยาดี หมอดี รักษาถูกทางไม่น่าเป็นกังวลนักเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศ ได้บ้านใหม่ ได้รถคันใหม่ยังคงมีอยู่นะครับปีนี้  สำหรับเรื่องที่น่าห่วงของปีนักษัตรวอกปีนี้ก็คือ เรื่องการเงินที่ค่อยข้างจะฝืดเคือง ที่มีเหตุที่ต้องใช้จ่ายออกไปหลายเรื่อง ปัญหาเรื่องการกระทำผิดข้อตกลง ข้อสัญญา (ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ) รวมไปถึงปัญหาคดีความก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังให้ดี

ที่ตั้ง 
วัดพระธาตุจอมสัก ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร. o- ๕๓๗o- ๓๑๙๖ มีพระอธิการอภิเดช เป็นเจ้าอาวาส

ประวัติพระธาตุ 
พระธาตุจอมสักเดิมชื่อ พระธาตุดอยบ้านยาง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำกกมากนัก สร้างขึ้นในสมัยโยนกไชยบุรีศรีเชียงแสน จนถึงสมัยพระเจ้าพังคราช กษัตริย์แห่งราชวงค์โยนก องค์ที่ ๒๔ ได้มีพระเถระองค์หนึ่งชาวโกศล เมืองสุธรรมาวดี นามพระพุทธโฆษาจารย์ ได้นำพระบรทสารีริกธาตุจากประเทศลังกามาถวายพระองค์จำนวน ๑๖ องค์ พระเจ้าพังคราชทรงโปรดให้แบ่งพระธาตุออกเป็น ๓ ส่วน ส่วนหนึ่งประดิษฐานอยู่บนพระธาตุดอยจอมทอง ส่วนที่สองประดิษฐานอยู่บนพระธาตุจอมกิติ และส่วนที่สามนำมาประดิษฐานที่พระธาตุดอยบ้านยาง ต่อมา ใน พ.ศ. ๒๔๙o พระครูบาคำหล้า สังวโร ได้เป็นประธานในการบูรณะพระธาตุองค์ใหม่ โดยสร้างครอบพระธาตุองค์เดิมไว้และได้สร้างวิหารเรือไว้สักยกใต้ถุนหลังหนึ่ง และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นพระธาตุจอมสักจนถึงทุกวันนี้

การเดินทาง 
จากอำเภอแม่จันใช้ถนนเชียงราย-แม่สาย (ทางหลวงหมายเลข ๑ ) ลงใต้สู่อำเภอเมือง ผ่านตลาดบ้านดู่ ปากทางเข้าท่าอากาศยานเชียงราย ห้างสรรพสินค้าแมคโคร พบยูเทริ์นแรกเลี้ยวขวา เข้าปากทางเข้าพระธาตุจอมสักพอดีเข้าไปอีกประมาณ ๔oo เมตร รวมระยะทางประมาณ ๒๕ กิโลเมตร

ความเชื่อ 
ในการไหว้ พระธาตุดอยจอมสัก เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้ท่านจะได้รับสิริมงคลสูงสุดและพานพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์


คำบูชาพระธาตุจอมสัก
อะระหัง วันทามิ ธาตุโย
สัพพะฐาเนสุ สุปะฏิ ปะทิตา
อะระหังวันทามิ สัพพะโส

เสริมฮวงจุ้ยมงคลชีวิตของชาวนักษัตรวอกคือ

ดวงชะตาในปีนี้ของชาวนักษัตรปีวอก การเป็นนักเจรจาการค้า เป็นนักแก้ไข นำพามาซึ่งธุรกิจการงานที่ทำอยู่ประสบความสำเร็จมากมายหลายอย่างส่งสัญญาณในทิศทางที่ดี แต่ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณควรตระหนักไว้เช่นกันคือสุขภาพของตัวคุณเองและบุคคลภายในครอบครัวเพื่อความสำเร็จที่สมบูรณ์แบบคุณควรเสริมดวงด้านฮวงจุ้ยด้วยการรับประทานผลไม้มงคลที่เหมาะสมกับนักษัตรท่านคือ “  แอปเปิ้ล  หรือฝรั่งกิมจู ”ควร ปลูกไว้ทางทิศตะวันออกของบ้านหรือห้องพักคุณ เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของคุณ และประสบพบแต่ความสุข ความสำเร็จทั้งด้านหน้าที่การงาน การเงิน สุขภาพแข็งแรง

ปีระกาสักการะพระธาตุดอยตุง

ปีนักษัตรระกาเป็นปีแห่งความอุตสาหะและ รอบคอบ เก็บออม ชาวนักษัตรระกา เป็นนักปฏิบัติ นักพัฒนา เป็นผู้ที่มีความอดทน รอบคอบในการทำงาน มีระเบียบแบบแผนในการดำเนินชีวิต

ภาพรวมในปี  2560  นี้ดาวประจำตัว ของนักษัตรระกาเคือดาวเสาร์ ยังคงจรอยู่ที่ราศีพิจิก เรือนลาภะ ได้ตำแหน่งราชาโชค  จึงทำให้นักษัตรระกาในปีนี้จะประสบกับความสำเร็จ แต่ก็แลกมาด้วยความเหนื่อยยาก อย่างมากเช่นกันเหมือนปีที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ก็ยังทรงๆ เหมือนปีที่ผ่านมา ญาติผู้ใหญ่มีเกณฑ์เจ็บป่วย มีเรื่องขัดใจกับหัวหน้า ผู้บังคับบัญชา ผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่า พี่น้อง คู่ครอง มิตรสหาย จะนำพาเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายมาให้ มักจะได้ทราบข่าวการสูญเสีย การเงินไม่ค่อยดีนัก ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ เงินๆ ทองๆ จะเป็นปัญหาใหญ่ และอาจจะลุกลามกลายเป็นคดีความได้

สุขภาพ- มีเกณฑ์เจ็บป่วยกะทันหัน อุบัติเหตุ การผ่าตัด ปวดข้อ ปวดกระดูก เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ รวมไปถึงระบบเส้นประสาทด้วย

วัดพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่จัน เป็นสถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย หรือกระดูกไหปลาร้าซึ่งนำมาจากประเทศอินเดีย ดังมีตำนานกล่าวไว้ว่า เมื่อ 1,000 กว่าปีล่วงมาแล้ว ประมาณ พ.ศ. 1454 พระมหากัสสปะเถระพร้อมด้วยพระเข้าอชุตราช กษัตริย์ผู้ครองเมืองโยนกนาคพันธ์ ร่วมกับข้าราชบริพารได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสถิตไว้ ณ ดอยแห่งนี้ และได้ปักตุงหรือธงบูชาพระบรมสารีริกธาตุ เป็นตุงตะขาบมีความยาวถึงพันวาปักไว้บนยอดดอยปล่อยชายตุงปลิวสะบัดถึงที่ใดให้หมายเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ดอยนี้จึงได้ชื่อว่าดอยตุงมาจนถึงปัจจุบันนี้ พระธาตุดอยตุงเป็นปฐมเจดีย์แห่งล้านนา ตุง คือศรีเมือง ขวัญเมือง และเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา สถิตคู่พระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ตลอดมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2470 ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้บูรณะองค์พระธาตุขึ้นใหม่ ตามศิลปะแบบล้านนาดั้งเดิมและได้สร้างพระธาตุองค์ใหม่ครอบองค์เดิมไว้

ประวัติความเป็นมาของวัดพระธาตุดอยตุง

   วัดพระมหาชินธาตุเจ้า (ดอยตุง) หรือเรียกโดยทั่วไปว่า วัดพระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่บริเวณส่วนที่เรียกว่าหน้าอกของดอยนางนอน ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวเขา ซึ่งดอยตุงมีระยะทางจากอำเภอเมืองเชียงรายประมาณ 46 กม. และมีพระธาตุดอยตุงประดิษฐานอยู่บนยอดดอย มองเห็นได้ในระยะไกล เนื่องจากะรธาตุดอยตุงตั้งอยู่สูงกว่าระดับน่ำทะเลประมาณสองพันเมตร

   ตามตำนานเล่าว่า พระธาตุดอยตุงสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอชุตราช กษัตริย์ผู้ครองนครโยนกพันธุ์ (ปัจจุบันคืออำเภอแม่จัน) พระมหากัสสปะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) แล้วมอบให้แก่ พระเจ้าอชุตราช ได้สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั้นไว้บนดอยแห่งนี้ ดังที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ แล้วจึงได้ให้ทำตุง (ธง) มีความยาว 1,000 วา ปักไว้บนยอดเขา หากตุงปลิวไปถึงที่ใด ก็กำหนดมห้เป็นฐานของพระเจดีย์ ทั้งนี้พระองค์ได้พระราชทานทองคำให้พวกลาวจกเป็นค่าที่ดิน และให้พวกปีลักยู 500 ครอบครัว ดูแลรักษาพระธาตุ ต่อมาในสมัยพญามังรายแห่งราชวงศ์มังราย พระมหาวชิรโพธฺเถระได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาถวาย 50 องค์ พญามังรายจึงให้สร้างพระเจดีย์อีกองค์ใกล้กับเจดีย์องค์เดิม นับจากนั้นเป็นต้นมา พระธาตุดอยตุงจึงได้มีเจดีย์สององค์มาจนถึงทุกวันนี้

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ) 

 อิมัสสะมิง ภัททะกัปเป จะตุพุทธา พุชฌิต ตะวา กะกุสันธะโกนาคะมะนะ   กัสสะปะ โคตะ มะราชะเคเห จะระติ 
 ปิณฑายะ มิถิลายะนะ คะเรสิ จะระติ ปิณฑายะ อะตีตาพุทธาเน อิมัสมิง ฐาเนสีทิ สิริสุภะปะวะรัง มังคะลัง ตะโมลากะถามุนิราชัง สาทะรัง นมามิหันตัง วะระชินาธาตุง อะหัง      วันทามิ สัพพะทานะตัง วะชิระ     ธาตุโย อะระหัง วันทามิ สัพพะทา

เสริมฮวงจุ้ยมงคลชีวิตของชาวนักษัตรระกาคือ

ดวงชะตาในปีนี้ของชาวนักษัตรปีระกา รู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างจะเดินทางเข้าหาคุณทุกทีแล้ว แต่คุณก็ควรที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถที่มีอยู่นั้นให้เพิ่มพูนอยู่เสมอเพื่อความมั่นคงในทุกๆด้านของการดำเนินชีวิต  ประกอบกับมีสติในการยั้งคิดในเรื่องการใช้จ่ายและการลงทุนอยู่เพสมอ ควรเสริมดวงด้านฮวงจุ้ยด้วยการรับประทานผลไม้มงคลที่เหมาะสมกับนักษัตรท่านคือ “  ทุเรียน ” ควรปลูกไว้ทางทิศตะวันตกของบ้านหรือห้องพักคุณ เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของคุณ และประสบพบแต่ความสุข มีความคิดที่หลักแหลม มีสติปัญญาอยู่เหนือผู้อื่น มากมายด้วยความสำเร็จทั้งด้านหน้าที่การงาน การเงิน  

ปีจอสักการะพระธาตุดอยเวาปีนักษัตรจอ

ปีแห่งโชคลาภ ความสำเร็จและ มิตรภาพ ปีนักษัตรจอ มีราหู เป็นดาวประจำราศี ซึ่งปีนี้ ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2559  เป็นต้นไป จะจรอยู่ที่ราศีสิงห์ เรือนปัตนิ

จึงทำให้ปีนี้ จะวุ่นวายอยู่กับเรื่องคู่ครอง ครอบครัว หรือ หุ้นส่วน ซึ่งคู่ครอง หรือ หุ้นส่วนจะเป็นเหตุให้ปีนักษัตรจอ ได้รับความเสื่อมเสีย ชื่อเสียง เกียรติยศ และหากทำตัวไม่ดี ไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ กฎหมาย อาจจะกลายเป็นปัญหาเรื่องคดีความได้ ปีนี้จึงเป็นปีที่ ขาวราศีกุมภ์ ควรอยู่นิ่งๆ ทำอะไรก็ต้องมีสติ รอบคอบ ไม่ประมาท อยู่ในศีล ในธรรม พยายามทำแต่กรรมดี

สุขภาพ- มีเกณฑ์เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ซึ่งจะเกิดจากความประมาท เลินเล่อ ของตัวเอง หรือท่านที่มีปัญหาเรืองระบบเลือด ความดัน หัวใจ อยู่แล้วปีนี้ต้องดูแลเอาใจใส่เรื่องสุขภาพให้ดี ทั้งเรื่องอาหาร การพักผ่อน และอารมณ์

ตามประวัติกล่าว พระองค์เวาหรือเว้า ผู้ครองนครนาคพันธ์โยนก เป็นผู้สร้างเพื่อบรรจุพระเกศาธาตุองค์หนึ่ง เมื่อ พ.ศ. 364 นับเป็นพระบรมธาตุที่เก่าแก่องค์หนึ่งรองมาจากพระบรมธาตุดอยตุง นอกจากนี้ยังมีหอชมทิวทัศน์ซึ่งสามารถชมทิวทัศน์ในตัวเมืองแม่สาย และจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนม่าร์ ได้อย่างชัดเจน และยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระสุพรรณกัลยา 

ดอยเวา...ดอยแมงป่องยักษ์...

เดิมทีขุนควักเวา หรือองค์เวา กษัตริย์องค์ที่ 10 วงศ์สิงหนวัติ แห่งนครนาคพันธุ์สิงหนวัติ (เชียงแสนโบราณ) สร้างพระเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุไว้บนดอยนี้ เมื่อพ.ศ. 296 ดอยนี้เรียกว่าดอยเวา ตามพระนามของกษัตริย์พระองค์นั้น เมื่อล่วงเวลามานาน พระเจดีย์ชำรุดหักพังตามอายุไข และมีผู้บูรระขึ้นอีกหลายครั้งหลายหน ครั้งสุดท้าย เหลือซากพระเจดีย์เพียงฐานชั้นล่าง สูงพ้นดินประมาณ 2 เมตร และถูกขุดเป็นโพรงลึก

ต่อมานายบุญยืน ศรีสมุทร คฤบดีอำเภอแม่สายนี้ ร่วมกับพระภิกษุดวงแสง รัตนมณี เชื้อชาติไทลื้อ อยู่เมืองลวง เขตสิบสองปันนา พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ผู้มีใจศรัทธา บูรณะขึ้นอีก จัดสร้างขึ้นตามแบบล้านนาไทย ออกแบบโดยกรมศิลปากร ในการขุดแต่งก่อนบูรณะได้พบพระสาริกธาตุในผะอบหินคำ 5 องค์ ผะอบใหญ่ขนาดไข่เป็ด จึงบรรจุใฐานพระเจดีย์ที่เดิม วางศิลาฤกษ์ ก่อองค์พระเจดีย์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2498 มีคณะศรัทธาจากหัววัดในอำเภอแม่สาย เชียงแสน แม่จัน เชียงราย พาน แม่สรวย และฝั่งท่าขี้เหล็ก รวม 58 หัววัด นำเครื่องไทยธรรมมาถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
คำว่าเวา แปลว่าแมลงป่องช้าง ชะรอยองค์เวา เมื่อทรงพระเยาว์จะชอบขุดรูแมลงป่องช้างเล่น จึงมีพระนามอย่างนั้น

ปัจจุบัน บนพระธาตุดอยเวาได้จัดตกแต่งให้มีความร่มรื่นเป็นอันมาก มีรูปปูนปั้นแมงป่องช้าง (แมงเวา) ตัวขนาดใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ บริเวณลานกว้างทางด้านเหนือขององค์พระเจดีย์ มีอนุสาวรีย์ของ พระนเรศวรมหาราช พระสุพรรณกัลยา และพระเอกาทศรสประดิษฐานอยู่เคียงข้างกัน โดยอนุสาวรีย์ทั้ง 3 พระองค์สร้างขึ้นตามความตั้งใจของหลวงปู่โง่น โสรโย แห่งวัดพระพุทธบาทเขารวก จ.พิจิตร รวมทั้งมีปราสาทไพชยนต์ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประกาศถึงคุณงามความดี และเพื่อสักการะพระอินทร์ (องค์อัมรินทราธิราช) ซึ่งร่วมสร้างกันหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐ และเอกชน คหบดีของอำเภอแม่สาย ฯ

คำบูชาพระธาตุ

จัตตาฬิส สะมาทันตา

เกสา โลมา นะขา ปีจะ

เทวา หะรันติ เอเตกัง

จักกะวาฬะ กัง ปะรัมปะรา

ปูชิตา นะระเทเวหิ

อะหัง วันทามิ ธา-ตุ โยฯ

เสริมฮวงจุ้ยมงคลชีวิตของชาวนักษัตรจอคือ

ดวงชะตาในปีนี้ของชาวนักษัตรปีจอ ความผิดพลาดในด้านต่างๆเกิดขึ้นง่ายมากคุณควรที่จะตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการคิดดี ทำดี และมีสติในการดำเนินชีวิตคุณจะก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอน ในช่วงนี้ควรเสริมดวงด้านฮวงจุ้ยด้วยการรับประทานผลไม้มงคลที่เหมาะสมกับนักษัตรท่านคือ “ ขนุน ” ควรปลูกไว้ทางทิศเหนือของบ้านหรือห้องพักคุณ เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของคุณ และประสบพบแต่ความสุข ความสำเร็จทั้งด้านหน้าที่การงาน การเงิน สุขภาพแข็งแรงอยู่ท่ามกลางบริวารที่ดี มีคนอุดหนุนอุปถัมภ์ตลอดเวลา

ปีกุนสักการะวัดพระธาตุแม่เจดีย์

ปีนักษัตรกุนปีแห่งการหยั่งรู้ สุขุมเยือกเย็น คนที่เกิดปีนักษัตรกุนมักมีลางสังหรณ์แม่นยำ เป็นนักโหราศาสตร์ หมอดู ที่มีชื่อเสียงโด่งดังหลายท่าน  นอกจากนั้นปีนักษัตรกุนจะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดี มีความรอบรู้ ชอบสั่งสอน ให้ความรู้ผู้อื่น

ภาพรวมในปี  2560  นี้ ดาวประจำตัวคือ ดาวพฤหัสบดี (เหมือนกับราศีธนู) จรอยู่ที่ราศีสิงห์ เรือนอริ ตั้งแต่กลางปี 255ต จนถึง สิงหาคม  2560 จึงทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าว ปีนักษัตรกุนมักจะพบกับปัญหาอุปสรรค และจะพาตัวเองให้เกิดความยุ่งยากลำบากตัว มีเรื่องเครียดๆ วุ่นวายเข้ามาตลอด

ในด้านดี งานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา งานที่ปรึกษาให้คำแนะนำ วิชาการ วิทยากร ครูอาจารย์ งานอาสาการกุศล จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีมีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่ในบ้านเจ็บป่วย จะมีปัญหาขัดใจ ไม่ลงรอยกับผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้บังคับบัญชาไม่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเท่าที่ควร หลังเดือนสิงหาคม ไปแล้วทุกอย่างจะปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นการตัดสินใจ บนพื้นฐานข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ชัดเจน ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง จะนำปัญหาความวุ่นวายมาให้

สุขภาพ- ปีนี้เรื่องเจ็บป่วย ก็ยังมีเกณฑ์อยู่นะครับ  แต่ก็ไม่น่ากังวลอะไรนัก การรักษาจะไม่ยุ่งยาก หายเร็วฟื้นตัวเร็ว โรคที่ต้องระวังคือ โรคกระเพาะ กรดไหลย้อน หัวใจ ความดัน ท่านใดที่อายุเกิน  30 ปี ควรตรวจสุขภาพประจำปี ทุกปีครับ

วัดพระธาตุแม่เจดีย์ ตั้งอยู่บนยอดดอยแม่เจดีย์ หมู่ที่ 3 บ้านแม่เจีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เป็นวัดเก่าแก่ของเวียงป่าเป้า โดยถูกทิ้งรกร้างมาเป็นเวลา 968 ปี สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1583 โดยพระเจ้าอโนมารธามังช่อกษัตริย์พม่า เป็นวัดร้างตกสำรวจ คณะกรรมการจึงขอยกวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์อยู่ประจำ ต่อมาจึงขอพระราชทานวิสูงคามสีมาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2549 ประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไป เล่มที่ 124 ตอนที่ 4 กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ

-นับตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2531 ทางคณะสงฆ์พร้อมคณะกรรมการโดยมีพระไพบูลย์ พัฒนาภิรักษ์ ( ถวัลย์ ปรกกโม) ได้นำพระสงฆ์สามเณร ทายก ทายิกา มาบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมองค์พระเจดีย์ทั้งสององค์ ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงและได้รับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุจากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก จึงได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นอีก 1 องค์ ทางทิศตะวันตก รวมเป็นเจดีย์ 3 องค์

-บริเวณโดยรององค์พระธาตุพระธาตุแม่เจดีย์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ชัน ภูมิทัศน์ทั่วไปร่มรื่น ต่อมาทางวัดได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้ให้จัดสร้างสวนป่าชุมชน และศูนย์สาธิตพระพุทธศาสนากับกรมป่าไม้ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยย่าคำมา เป็นสถานที่ฝึกอบรมศึกษา ดูงาน และพักผ่อนหย่อนใจในพื้นพื้นที่ประมาณ 7,200 ไร่

พระธาตุแม่เจดีย์มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่ พ.ศ. 1583 โดยพระเจ้าอโนรธามังช่อ ได้แต่งตั้งฑูตไปศรีลังกาเพื่อขอคัมภีร์หระไตรปิฎกกับพระพุทธรูปทำด้วยแก้ว มรกต จากลับเรือถูกพายุพัดหลงทางมาที่ปากแม่น้ำโขง จึงถูกกษัตริย์กัมพูชายึดเรือและสิ่งของไว้ทั้งหมด จากนั้นเป็นเวลาเกือบปี พระเจ้าอโนรธามังช่อทราบเรื่องเข้า จึงได้แต่งตั้งฑูตไปกัมพูชาเพื่อขอคืนพระไตรปิฎก ส่วนพระแก้วมรกตหากกษัตริย์กัมพูชาอยากได้ก็จะไม่ขอคืน แต่กษัตริย์กัมพูชาไม่ยอมคืนให้แม้แต่อย่างเดียว พระเจ้าอโนรธามังช่อจึงยกทัพพม่ามาทางเชียงลาว (เชียงรายในปัจจุบัน) เมื่อมาถึงตำบลแม่เจดีย์ (ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ในปัจจุบัน) ก็ทรงสร้างพระเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาในปี พ.ศ. 1585 โดยองค์พระธาตุได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ 2 ครั้ง ครั้งแรกโดยชาวเงี้ยว แต่ไม่ทราบเวลาที่แน่ชัด ครั้งที่ 2 โดยพระครูไพบูลพัฒนาภิรักษ์ (ถวัลย์ ปรกฺกโม) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแม่เจดีย์องค์ปัจจุบัน ขณะขึ้นมาปฏิบัติธรรม เมื่อได้เห็นสภาพชำรุดทรุดโทรมขององค์พระธาตุเนื่องจากกาลเวลาและขาดการ บำรุงรักษา จึงได้เป็นผู้นำร่วมกับพุทธศานิกชนผู้มีจิตศรัทธา ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมศิลปากร จนอยู่ในสภาพที่ทั่นคงและงดงามดังเช่นปัจจุบัน

สำหรับพระพุทธรูปทองคำนั้น เพิ่งมีการขุดค้นพบเมื่อเดือนธันวาคม 2550 จากการตัดถนนเพื่อปรับพื้นที่ทำถนนจากสวนสาธารณะบ้านชุ่มเมืองเย็นไปยังถนน อีกเส้นหนึ่ง ทำให้พบตลับสัมฤทธิ์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและวัตถุโบราณจำนวนหนึ่ง และในคืนนั้นเองท่านพระครูได้นิมิตถึง พระภิกษุสงฆ์ชื่อครูบาแสงมา มาบอกว่าจะพาไปเอาพระพุทธรูปทองคำและสมบัติต่างๆในบริเวณพื้นที่ที่ตัดถนน ซึ่งเป็นของนายอ้าย แสนบ่อแก้ว และกำชับให้สร้างพระเจดีย์ทรงพระเจดีย์บนดอยตุงองค์เดิมพร้อมอุโบสถหลัง หนึ่งด้วย เมื่อสะดุ้งตื่นท่านจึงตัดสินใจเดินทางไปยังจุดที่ได้นิมิตขึ้น และขุดพบพระพุทธรูปทองคำ 2 องค์ คือ พระพุทธรูปสิงห์หนึ่ง และพระพุทธรูปสิงห์สาม พร้อมสายสังวาล

คำบูชาพระธาตุ

จัตตาฬิส สะมาทันตา

เกสา โลมา นะขา ปีจะ

เทวา หะรันติ เอเตกัง

จักกะวาฬะ กัง ปะรัมปะรา

ปูชิตา นะระเทเวหิ

อะหัง วันทามิ ธา-ตุ โยฯ

เสริมฮวงจุ้ยมงคลชีวิตของชาวนักษัตรกุนคือ

ดวงชะตาในปีนี้ของชาวนักษัตรปีกุน รู้สึกว่าความสำเร็จทั้งด้านการงาน การเงิน และความรักจะได้ดังใจไปเสียหมด แต่ เพื่อให้ชีวิตในทุกๆด้านของคุณเต็มไปด้วยความสุข ควรเสริมดวงด้านฮวงจุ้ยด้วยการรับประทานผลไม้มงคลมงคลที่เหมาะสมกับนักษัตรท่านคือ “  ฝรั่ง  หรือสาลี่  ” ควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออกของบ้านหรือห้องพักคุณ เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของคุณ และประสบพบแต่ความผาสุก ความเจริญ ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปทั้งด้านการดำเนินชีวิต และการงาน

 


 

ขอขอบพระคุณข้อมูลภาพเครดิตโดย

หน้านี้แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 เวลา 07:22 น.

อนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน และอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดูรายละเอียดที่ ข้อกำหนดการใช้งาน
Wikipedia® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของมูลนิธิวิกิมีเดีย องค์กรไม่แสวงผลกำไร

ยังมีเรื่องราวที่คุณสนใจอีก!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments