"บันทึกทางไกล...ถึงพ่อ" (The Journey)

597

ภาพยนตร์สารคดี "บันทึกทางไกล...ถึงพ่อ" (The Journey) ภาพยนตร์สารคดีที่คนไทยไม่ควรพลาด ซึ่งทีมผู้สร้างได้จัดทำขึ้นด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านเรื่องราวเมื่อครั้งในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จประทับ ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี ๒๔๗๖ จนกระทั่งพระองค์เสด็จนิวัติพระนครในปีพุทธศักราช ๒๔๙๔ เพื่อเสด็จขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการ 

 

 

Comments