เปิดปม “แก้มบุ๋ม-ขุน” กินสกปรก-เงิน 70,000 บาท (มีคลิปเสียง)

220