“ใหม่” ยันความสัมพันธ์ “เต๋อ” พัฒนาขึ้น ปัดสวีทกันที่เชียงใหม่

533