"เบลล่า" ตอบแล้วดอกไม้ช่อโตที่ "เวียร์" ส่งให้สื่อถึงอะไร?

695