หากคูณพร้อม! เราต้องการคุณ

CAREER

บริษัท ดาราเดลี่ จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากร ดังนี้ 

ตำแหน่ง  นักข่าว

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1.เพศ ชาย/หญิง    อายุ  22   ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศน์ฯ  / ที่เกี่ยวข้อง
2.ประสบการณ์การทำงาน  1    ปีขึ้นไป     
3.ความสามารถที่ต้องการ
3.1  มีความชำนาญในการเขียนข่าว ติดตามข่าว
3.2  มีความคิดสร้างสรรค์
3.2  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
3.3 สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

ตำแหน่ง  พิธีกรรายการโทรทัศน์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1.เพศ ชาย/หญิง    อายุ 18-35    ปีขึ้นไป  มีความสามารถด้านพิธีกร
2.หากมีประสบการณ์การทำงานด้าน พิธีกรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.ความสามารถที่ต้องการ
3.1 มีใจรักและใฝ่ฝันอยากเป็นพิธีกร
3.2 พูดจาคล่องแคล่ว ออกเสียงชัดเจนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
3.3 รูปร่างหน้าตาและบุคลิคดี และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

ตำแหน่ง  ผู้จัดการอาวุโสด้านสร้างสรรค์การผลิต

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1.เพศ ชาย/หญิง    อายุ  30   ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน การผลิตรายการโทรทัศน์
2.ประสบการณ์การทำงานรายการโทรทัศน์   7  ปีขึ้นไป     
3.ความสามารถที่ต้องการ
3.1  มีความคิดสร้างสรรค์ 
3.2  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจด้านบันเทิง
3.3  สามารถวางแผนและจัดสรรบุคลากรได้อย่างเหมาะสม
3.4  มีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตรายการโทรทัศน์
3.5  มีความรู้ด้านกฎหมายการนำเสนอเนื้อหารายการในการออกอากาศ

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1.เพศ หญิง / ชาย  อายุ    22  ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง
2.ประสบการณ์  0 -1  ปีขึ้นไป  ด้านการตลาด
3.ความสามารถที่ต้องการ
3.1  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
3.2 มีความขยันและอดทน  สามารถอดทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
3.3  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่กราฟฟิค

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1.เพศ ชาย/หญิง    อายุ  25   ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศน์ฯ  / ที่เกี่ยวข้อง
2.ประสบการณ์การทำงานทางด้านตัดต่อและกราฟิก  3-5  ปีขึ้นไป    
3.ความสามารถที่ต้องการ
3.1  สามารถใช้โปรแกรม PREMIERE PRO , FINAL CUT , AFTER EFFECT , PHOTO SHOP ,
       IIIUSTRATOR  ได้เป็นอย่างดี
3.2 ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม AFTER EFFECT และ 3D ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.3  มีความคิดสร้างสรรค์
3.4  สามารถรองรับความกดดันได้ดี , มีความขยันและอดทน

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ศิลปกรรม (สิ่งพิมพ์)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1.เพศ หญิง-ชาย อายุ  23 ปีขึ้นไป    วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี สาขา นิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.ประสบการณ์  1  ปี  ขึ้นไป ด้าน  Graphic
3.ความสามารถที่ต้องการ
3.1 มีความรู้ความสามารถในการออกแบบจัดหน้าหนังสือ, ปรับแต่งรูปและภาพข่าว
3.2 สามารถรองรับความกดดันได้ดี , มีความขยันและอดทน
3.3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Indesign ,Photo shop , Illustrator , Page maker 
3.4 มีมนุษย์สัมพันธ์ในการประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ

สำหรับท่านไหนที่สนใจสามารถส่งใบสมัครมาได้ที่ hr@daradaily.com

หรือโทรสอบถาม 02-1166888 ต่อ 424