หากคูณพร้อม! เราต้องการคุณ

CAREER

 ตำแหน่งงานว่าง 

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่กราฟฟิค

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)

1.เพศ ชาย/หญิง    อายุ  25   ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศน์ฯ  / ที่เกี่ยวข้อง

2.ประสบการณ์การทำงานทางด้านตัดต่อและกราฟิก  3-5  ปีขึ้นไป    

3.ความสามารถที่ต้องการ

              3.1  สามารถใช้โปรแกรม PREMIERE PRO , FINAL CUT , AFTER EFFECT , PHOTO SHOP ,

       IIIUSTRATOR  ได้เป็นอย่างดี

              3.2 ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม AFTER EFFECT และ 3D ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

              3.3  มีความคิดสร้างสรรค์

              3.4  สามารถรองรับความกดดันได้ดี , มีความขยันและอดทน

ตำแหน่ง ครีเอทีฟรายการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)

1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศน์ฯ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

2.ประสบการณ์การทำงานรายการโทรทัศน์ 0 - 1 ปีขึ้นไป

3.ความสามารถที่ต้องการ

          3.1 มีความคิดสร้างสรรค์

          3.2 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ,โปรแกรมตัดต่อและโปรแกรม PHOTO SHOP ได้

          3.3 สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีรวมถึงมีมุมมองเรื่องภาพต่างๆ ได้ดี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตัดต่อ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)

1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศน์ฯ  
2.ประสบการณ์การทำงานทางด้านตัดต่อ 1 ปีขึ้นไป     
3.ความสามารถที่ต้องการ
   3.1  สามารถใช้โปรแกรม PREMIERE PRO , FINAL CUT , AFTER EFFECT , PHOTO SHOP , IIIUSTRATOR  ได้เป็นอย่างดี
   3.2  มีความคิดสร้างสรรค์
   3.3  สามารถทำงานเป็น กะ ได้
   3.4  สามารถรองรับความกดดันได้ดี , มีความขยันและอดทน

**สำหรับท่านไหนที่สนใจสามารถส่งใบสมัครมาได้ที่ hr@daradaily.com หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-1166888 ต่อ 424** 

ทุกตำแหน่งหากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ