DARADAILY.COM

ร่วมงานกับเรา และรู้จักเราให้มากขึ้น

CAREER

คุณสมบัติพื้นฐานที่เราต้องการ

 • ความใส่ใจในการบริการลูกค้า
 • ความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ
 • การให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม
 • ความคิดริเริ่ม
 • การทุ่มเท และ การมีคุณธรรมในการทำงาน 

คุณสมบัติพื้นฐานที่เราต้องการ

ผู้สมัครสามารถสมัครงานกับเราได้ โดย

  - ส่งรายละเอียดพร้อมประวัติส่วนตัวหรือกรอกใบสมัครด้วยตัวเองตามที่อยู่ด้านล่าง

  - ส่งผ่าน Email: hr@daradaily.com


  เลขที่ 1 ซอย ลาดปลาเค้า 14 ถนน ลาดปลาเค้า แขวง จรเข้บัว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230

  Tel. (+662) 116-6888 ต่อ 13


 • Daradaily Co., Ltd. [แผนที่]

 ตำแหน่งงานว่าง 

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ควบคุมการออกอากาศ MCR

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1.เพศ ชาย   อายุ  22   ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศน์ฯ  / ที่เกี่ยวข้อง
2.ประสบการณ์การทำงาน 0 - 1 ปี หากมีประสบการณ์การทำงานสื่อโทรทัศน์ทางด้านควบคุมการออกอากาศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.ความสามารถที่ต้องการ
      3.1  สามารถใช้เครื่องมือในการออกอากาศ ได้เป็นอย่างดี
      3.2  สามารถทำงานเป็นกะได้
      3.3  สามารถรองรับความกดดันได้ดี , มีความขยันและอดทน
      3.4 สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

ตำแหน่ง  นักข่าว

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
1.เพศ ชาย/หญิง    อายุ  22   ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศน์ฯ  / ที่เกี่ยวข้อง
2.ประสบการณ์การทำงาน  0 - 1    ปีขึ้นไป     
3.ความสามารถที่ต้องการ
    3.1  มีความชำนาญในการเขียนข่าว ติดตามข่าว
    3.2  มีความคิดสร้างสรรค์
    3.3  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
    3.4 สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศิลปกรรม (สิ่งพิมพ์)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)

1.เพศ หญิง-ชาย อายุ  23-28  ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศศิลป์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ด้าน Graphic
3.ความสามารถที่ต้องการ
   3.1 มีความรู้ความสามารถในการออกแบบจัดหน้าหนังสือ, ปรับแต่งรูปและภาพข่าว
   3.2 สามารถรองรับความกดดันได้ดี , มีความขยันและอดทน
   3.3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Indesign ,Photoshop , Illustrator , Page maker 
   3.4 มีมนุษย์สัมพันธ์ในการประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตัดต่อ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)

1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิเทศน์ฯ  
2.ประสบการณ์การทำงานทางด้านตัดต่อ 1 ปีขึ้นไป     
3.ความสามารถที่ต้องการ
   3.1  สามารถใช้โปรแกรม PREMIERE PRO , FINAL CUT , AFTER EFFECT , PHOTO SHOP , IIIUSTRATOR  ได้เป็นอย่างดี
   3.2  มีความคิดสร้างสรรค์
   3.3  สามารถทำงานเป็น กะ ได้
   3.4  สามารถรองรับความกดดันได้ดี , มีความขยันและอดทน

ตำแหน่ง   MARKETING SALE

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)

1.เพศ หญิง / ชาย  อายุ    22   ปีขึ้นไป  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  สาขา การตลาด / ที่เกี่ยวข้อง

2.ประสบการณ์  0 - 1   ปีขึ้นไป  ด้านการขาย

3.ความสามารถที่ต้องการ

3.1  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

3.2 มีความรับผิดชอบในการขายสูง

3.3  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  และมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี